spteSoproizvodnja toplote in električne energije (SPTE)

Soproizvodnja toplote in električne energije (SPTE) je sočasno pretvarjanje energije goriva v toplotno in električno energijo. Naprava SPTE lahko deluje na okolju prijazen način z plinom pridoblen iz lesne biomase - tako, da deluje CO2 nevtralno. Naprava SPTE je tako neodvisna od drugih fosilnih goriv, saj deluje na lesno biomaso. Namenjene so predvsem stanovanjskim in poslovnim obratom glede na izkoristek napav. Velikost oziroma moč soproizvodne naprave (SPTE) se torej določi glede na pokrivanje toplotnega območja katerega bomo ogrevali in ne glede na rabo električne energije.

Naše podjetje EVJ Elektroprom vam nudi svetovanje in pomoč v vseh fazah projekta, ter izvedemo celoten projekt.

Smo pa tudi investitiorji v nove kotlovnice in obnovo starih kotlovnic, ki so izključno namenja za prodajo toplotne energije.

sušilnicaSoproizvodnja toplote in elektrike je primerna za naslednje projekte in sicer daljinsko ogrevanje na lesno biomaso (DOLB) in pa za proizvodnjo elektrike, ter izrabe preostale toplotne energije za sušilnice ali uparilnice.