Lesna biomasa in lesni sekanci

Podjetje Elektroprom se že 40 let giblje v samem vrhu na področju elektroinštalacij. Nudijo storitve, povezane z elektroinštalacijami, ogrevanjem, vodovodom, kabelsko komunikacijskimi sistemi, klimami in drugo, ena izmed perspektiv pa je gotovo tudi lesna biomasa- peleti, sekanci in drva. Slovenija je bogata z gozdovi, ki pokrivajo preko 50 % celotnega območja. Pri spravilu in predelavi lesa nastajajo velike količine lesnih odpadkov (žagovina, lubje, skoblanci, lesni sekanci ...), ki jo imenujemo lesna biomasa in je odličen vir pridobivanja toplote.

Lesna biomasa - polena, peleti, sekanci

Prednosti lesne biomase

Lesna biomasa spada med obnovljive vire energije in pomeni enega izmed najcenejših energentov.

Prednosti lesne biomase:

 • obnovljiv vir
 • zaradi poraščenosti Slovenije z gozdom je vedno na voljo
 • najmanj škodljive emisije dimnih plinov pri ogrevanju na biomaso
 • nastajajo le zanemarljive količine SO2, NOx, CxHy, CO, CO2 in prahu
 • pri ogrevanju na lesno biomaso nastaja zelo majhna količina CO2 (pri fosilnih gorivih so količine CO2 izredno velike)
 • varen transport in skladiščenje
 • lesna biomasa zmanjšuje energetsko odvisnost države in lokalnih skupnosti ter krepi regionalno gospodarstvo
 • nova delovna mesta in zagotovljen razvoj podeželja

Ogrevanje na lesno biomaso in lesni sekanci

Pridobivanje biomaseMnoge organske snovi ali organski ostanki, splošno poimenovani kot biomasa, so primerni za pridobivanje toplotne in električne energije, a se za ogrevanje uporablja skorajda izključno lesna biomasa. Pridobivamo jo iz ostankov lesa, predvsem iz žagovine, lubja, skoblancev in lesnih sekancev. Lesni sekanci so do 10 centimetrov veliki kosi sesekanega lesa. Izdelujemo jih iz drobnega lesa in lesnih ostankov, ki nastanejo pri redčenju gozdov. Nadalje lesne sekance pridobivamo še iz vej, krošenj, tanjših debel, lesa slabše kakovosti ali iz poškodovanega lesa ter iz lesnih ostankov, tako da se izgubi čim manj surovin.

NUDIMO VAM POLENA, PELETE IN SEKANCE

Ogrevanje na lesno biomaso pomeni, da ni potrebno posekati dodatnih dreves in postaja zaradi nizke cene in okoljske prijaznosti zmeraj bolj popularen način ogrevanja.

Učinkovito ogrevanje na biomaso

Za optimalno ogrevanje na biomaso morajo biti izpolnjeni nekateri pogoji:

 • lesna biomasa oziroma lesni sekanci morajo vsebovati čim manj vlage, zato je primerno skladiščenje zelo pomembno
 • pri ogrevanju na lesno biomaso moramo zagotoviti primeren (ne prevelik, ne premajhen) dovod kisika za zgorevanje
 • pri ogrevanju na biomaso mora biti temperatura v kurišču med 700 in 1000°C, kar omogoči popoln termični razpad lesne biomase. Kurišče mora biti tudi dovolj veliko (približno 4 litre na 1 kW toplotne moči kurilne naprave)
 • plini, ki nastanejo pri ogrevanju na biomaso, se morajo dobro in enakomerno pomešati z zgorevalnim zrakom

Ogrevanje na biomaso je v Sloveniji šele v začetni fazi, zato je ozaveščanje o prednostih lesnih sekancev še toliko bolj pomembno, k čemur ponosno pripomoremo tudi v podjetju Elektroprom.

Elektroprom d.o.o. | Lesna biomasa, peči na pelete, ogrevanje na biomaso, ogrevanje na lesno biomaso, lesni sekanci - povezave do naše spletne strani: