Projektiranje hiše

Projektiranje hiše v samem jedru pomeni izdelovanje projektne in tehnične dokumentacije za gradnjo hiše. Gre za zbir tekstovnega in slikovnega gradiva, po katerem se ravnajo izvajalci gradbenih del. Projektiranje gradnje hiše je zelo odgovorno delo, saj napake niso dopustne. Arhitekt za hišo mora izdelati projektno dokumentacijo v skladu z Zakonom o graditvi objektov. Seveda pa se vsak nov projekt za hišo razlikuje od prejšnjega.

Projektiranje hiše


Kje se načrtovanje hiše prične?

Lahko bi rekli, da se načrtovanje hiše prične že v glavi investitorja. Za pravi pričetek projektiranja hiše pa potrebujete zazidljivo zemljišče, dokazilo o njegovem lastništvu, prikaz zemljišča, geodetski posnetek in tako imenovano lokacijsko informacijo, ki sicer po zakonu ni obvezna, jo pa potrebujemo, saj predstavlja pomemben vir koristnih informacij. Z nami projektiranje hiš poteka tako, da si najprej ogledamo zemljišče, nato vam svetujemo glede umestitve hiše v prostor ter vas opozorimo na morebitne omejitve. Pri načrtovanju hiše vam strokovno svetujemo, seveda pa v prvi vrsti upoštevamo vaše želje in predloge. Poskrbimo tudi za izvedbo v obliki inženiring storitve, saj uspešno sodelujemo z zunanjimi sodelavci z različnih področij (elektro inštalacije, strojne inštalacije, požarna varnost...). Projektiranje gradnje hiše lahko zajema tudi projektantski in direktivni nadzor nad gradnjo hiše, ki ga opravlja izkušen arhitekt. Projekt je na tak način popolnoma v skladu z načrtom, kar vam zagotavlja visoko stopnjo kakovosti opravljenih gradbenih del.


Projektiranje hiš in ostale storitve

Naše storitve zajemajo različna področja arhitekturnega projektiranja. Sem sodijo projektiranje hiše, najsi bo ta eno-, dvo- ali večstanovanjska, ter projektiranje pisarniških, gostinskih, trgovskih in proizvodnih objektov. Poleg tega opravljamo tudi načrtovanje prenov, sanacij, adaptacij in rekonstrukcij, izdelamo vam projekt za legalizacijo objekta, projektiramo notranjo opremo in ureditev okolice. Z našo pomočjo si pridobite obvezna gradbena dovoljenja, saj vam izdelamo vso potrebno projektno dokumentacijo in vodimo celoten postopek za pridobitev omenjenega dovoljenja.

Studio OMNIA

Vabimo vas, da nas za dodatne informacije pokličete po telefonu ali pošljete elektronsko pošto.

Prikaži več ... Prikaži manj ...

Pošlji povpraševanje