Sanitarna toplotna črpalka občutno zmanjša strošek ogrevanja

Sanitarna toplotna črpalka skozi celo leto ogreva sanitarno vodo z uporabo obnovljivih virov iz okolja. Ogrevanje sanitarne vode s toplotno črpalko je cenovno ugodno, investicija se vam povrne v kratkem času. Cenovno ugodne toplotne črpalke, ki ogrevajo sanitarno vodo so lahko sanitarne toplotne črpalke ali pa toplotne črpalke različnih tipov z vgrajenim bojlerjem za sanitarno vodo. Vsi tipi cenovno ugodnih toplotnih črpalk so primerni za ogrevanje sanitarne vode, najpogosteje pa se uporablja tip zrak voda z vgrajenim bojlerjem za sanitarno vodo. Cenovno ugodna sanitarna toplotna črpalka ima videz običajnega bojlerja, edina razlika je v tem, da ima vgrajeno elektroniko za krmiljenje in kompresor. Visoko kvalitetne sanitarne toplotne črpalke iz našega obsežnega prodajnega programa imajo kapacitete do 1400 l, nudimo pa jih po zelo ugodnih cenah. Izvajamo tudi strokoven in cenovno ugoden servis ter montažo. V našem prodajnem salonu si lahko ogledate razstavne eksponate, dobite vse informacije in cenik toplotnih črpalk za ogrevanje sanitarne vode. Ob pravilni uporabi in rednih servisih imajo naše cenovno ugodne toplotne črpalke za sanitarno vodo življenjsko dobo okoli 20 let.

toplotne črpalke za sanitarno vodo - cena in življenjska doba


Čedalje več ljudi se odloča za nakup sanitarne toplotne črpalke

Toplotne črpalke zrak voda z vgrajenim bojlerjem za sanitarno vodo so v primerjavi z ostalimi tipi najugodnejša investicija. Pri namestitvi ni potrebno izvesti nobenih gradbenih del kot so izkop vrtin ali izkop za zemeljske kolektorje. Namestitev zunanje in notranje enote je preprosta, običajno se zunanja enota namesti na fasado objekta, notranja pa se namesti v prostor, kjer so vse napeljave. Cenovno ugodna toplotna črpalka za sanitarno vodo pridobiva energijo iz zraka, ki je brezplačen vir energije. Sodobne cenovno ugodne toplotne črpalke delujejo samostojno brez pomoči sekundarnega vira energije do zunanje temperature -5°C. Z uporabo sekundarnega vira energije pa lahko ogrevajo objekt do zunanje temperature -20°C. Cenovno ugodna toplotna črpalka z vgrajenim bojlerjem za sanitarno vodo lahko energijo pridobiva tudi iz zraka v notranjosti objektov. Običajno so postavljene v kleti ali pa na podstrešju, kjer temperatura zraka ponavadi ne pade pod 3°C.

OHRANJANJE KAKOVOSTI TOPLOTNIH ČRPALK OB UGODNIH CENAH


sanitarna toplotna črpalka za ogrevanje - cenikNamestitev sanitarne toplotne črpalke je enostavna in hitra

Toplotne črpalke voda voda z vgrajenim bojlerjem za sanitarno vodo imajo odličen izkoristek, saj energijo pridobivajo iz podtalnice, ki ima celo leto temperaturo 8-12°C. Podtalnica je zanesljiv konstanten vir energije zato lahko cenovno ugodna toplotna črpalka ves čas deluje brez uporabe sekundarnega vira ogrevanja. Podtalnica ima odlične termodinamične lastnosti zato je najboljši vir brezplačne obnovljive energije. Za namestitev cenovno ugodne sanitarne toplotne črpalke je najprej potrebna kemična analiza vode in pridobitev dovoljenja, ki ga izda pristojno ministrstvo. Vrtanje vrtin mora opraviti strokovno usposobljeno podjetje v skladu z zakonskimi predpisi. Opraviti je potrebno tudi test, s katerim se ugotovi kakšen je pretok podtalnice. Vrtine imajo globino do 20 metrov, sesalna in ponorna vrtina pa morata imeti razdaljo minimalno 15 metrov. V sesalno vrtino se namesti črpalka, ki usmerja podtalnico skozi uparjalnik cenovno ugodne toplotne črpalke z vgrajenim bojlerjem za sanitarno vodo in nazaj v ponorno vrtino. Upoštevati je potrebno tudi smer pretoka, da ne pride do pretoka podtalnice iz ponorne v sesalno vrtino. Podtalnica, ki jo toplotna črpalka z vgrajenim bojlerjem za sanitarno vodo uporablja kot vir energije, se ne onesnaži, saj je od naprave ločena.

OGREVANJE TUDI S TOPLOTNIMI ČRPALKAMI


Sanitarna toplotna črpalka pridobiva energijo iz zraka, ki je obnovljiv brezplačen vir

Toplotne črpalke zemlja voda z vgrajenim bojlerjem za sanitarno vodo pridobivajo energijo iz zemlje v kateri se shranjuje vsa energija sonca in padavin skozi celo leto. V povprečju je nekje na desetih metrih globine temperatura zemlje primerljiva s povprečno letno temperaturo zraka. Cenovno ugodna toplotna črpalka z vgrajenim bojlerjem za sanitarno vodo, se namesti tako, da se najprej naredi izkop za horizontalne kolektorje ali vertikalne sonde. Toplotna črpalka z vgrajenim bojlerjem za sanitarno vodo prečrpava medij skozi kolektorje ali sonde, ki ga ogrejejo. Cenovno ugodne toplotne črpalke zemlja voda ponavadi uporabljajo tudi sekundarni vir energije.