Pošlji povpraševanje

Krasinvest d.o.o. | Arhitekturno projektiranje gradenj in projektiranje prostora


Arhitekturno projektiranje

Arhitekturno projektiranje vključuje številne korake in postopke, v podjetju Krasinvest pa svojim strankam v sodelovanju s poslovnimi partnerji nudijo:

 • arhitekturno projektiranje inženirskih gradenj,
 • arhitekturno projektiranje visokih gradenj,
 • arhitekturno projektiranje ureditve prostora.


Poleg naštetega arhitekturno projektiranje v sklopu projektne dokumentacije vključuje tudi študije, predpisane z zakonodajo ali posebnimi predpisi.

Med njihove izvedene projekte na področju arhitekturnega projektiranja sodijo med drugim rekonstrukcije cest, obnove vaških poti, ureditev parkirišč, ureditev infrastrukture, zbirni centri komunalnih odpadkov, čistilne naprave, stanovanjske hiše in celo ureditev letalskega hangarja.

Geodetske storitve

Čeprav so locirani na krasu, natančneje v Sežani, pa v podjetju Krasinvest d.o.o. nudijo in opravljajo geodetske storitve po vsej Sloveniji. Kakovosten kader in uporaba sodobne tehnologije, sodobne opreme in računalniške obdelave podatkov zagotavljajo, da so njihove geodetske storitve hitre in kakovostne. Za fizične in pravne osebe nudijo sledeče geodetske storitve:

 • ureditev meje,
 • parcelacijo,
 • geodetski načrt,
 • zakoličenje objektov,
 • določitev zemljišča pod stavbo
 • in druge geodetske storitve.

Inženiring

Gradbeni inženiring zajema svetovanje in pomoč investitorjem pri izvedbi projekta, v podjetju Krasinvest d.o.o. pa vam nudijo:
svetovalni inženiring,
investitorski inženiring,
priprava in izvedba razpisov za oddajo del,
pridobivanje zemljišč,
pridobivanje soglasij...

Med uspešno zaključene projekte štejejo tudi čistilno napravo v Hrpeljah, čistilno napravo v Postojni in knjižico v Divači.

V podjetju Krasinvest d.o.o. je združena vrhunska ekipa strokovnjakov, vsak z znanjem na svojem specifičnem področju. Tako lahko svojim strankam - najsi gre za fizične ali pravne osebe - nudijo zares celovito storitev, ki lahko obsega vse faze arhitekturnega projektiranja, inženiringa in geodetskih storitev ali pa le tiste elemente, ki jih stranke potrebujejo.

Poleg zgoraj naštetih storitev imajo v svojih vrstah tudi pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin z dovoljenjem Slovenskega inštituta za revizijo. Ta sodeluje tako pri načrtovanju in izvedbi projektov, podaja pa tudi strokovno mnenje o vrednosti nepremičnine za tržna ali pravna opravila. Na končno oceno vrednosti, ki je zelo subjektivna, vplivajo tržne razmere ter metode ocenjevalca. Zato je za določitev pravilne vrednosti nepremičnin pomembno, da se za to najame strokovnjaka.

Vrhunska ekipa Krasinvest nudi inženiring in druge storitve:
 • arhitekturno projektiranje,
 • gradbeni inženiring,
 • geodetske storitve,
 • gradbeno dovoljenje,
 • strokovni nadzor gradnje,
 • ocenjevanje nepremičnin,
 • ureditev meje,
 • inženirska geodezija,
 • načrt krajinske arhitekture,
 • upravljanje nepremičnin,
 • svetovalni inženiring
 • in še mnogo več.
Krasinvest d.o.o. Projektiranje, povezava do naše spletne strani:
 • projektiranje
 • gradbeni inženiring
 • gradbeno dovoljenje
 • gradbeni nadzor
 • ocenjevanje nepremičnin
 • geodetske storitve
 • arhitekture
 • svetovalni inženiring
Prikaži več ... Prikaži manj ...

Pošlji povpraševanje