Pri izbiri toplotne črpalke zrak voda je potrebno upoštevati razne kriterije

Toplotna črpalka zrak voda za radiatorsko ogrevanje je lahko visokotemperaturna ali nizkotemperaturna. Visokotemperaturne toplotne črpalke zrak voda so primerne za ogrevanje s klasičnimi stenskimi radiatorji v starejših oziroma slabše izoliranih objektih. Nizkotemperaturne toplotne črpalke zrak voda se uporabljajo za ogrevanje prostorov s talnim gretjem. Ker je izhodna temperatura vode nižja kot pri visokotemperaturnih črpalkah, se uporabljajo pri novogradnjah, ki so dobro izolirane. Primerne so za pasivne gradnje in so zelo ekonomične. Toplotna črpalka zrak voda porabi zelo malo energije, saj večino energije pridobiva iz zraka, ki je obnovljivi vir. Do zunanje temperature zraka -5°C črpalka deluje brez pomoči sekundarnega vira energije. Pri nižjih zunanjih temperaturah potrebuje toplotna črpalka sekundarni vir energije. Pri -20°C, ki je najnižja temperatura, pri kateri še deluje toplotna črpalka zrak voda, so stroški radiatorskega ogrevanja še vedno 50% nižji od ogrevanja s fosilnimi gorivi. Njena velika prednost je tudi ta, da primarnega energenta, ki je zrak ne more nikoli zmanjkati kot se to lahko zgodi pri radiatorskem ogrevanju na plin ali olje.

visokotemperaturna toplotna črpalka zrak voda za radiatorsko ogrevanje

Z uporabo toplotne črpalke zrak voda prispevate k čistejšemu okolju

Najboljše toplotne črpalke zrak voda za sanitarno vodoimajo velik energetski izkoristek kar pomeni majhno porabo elektrike ali fosilnih goriv, ki so sekundarni vir energije. Ker je radiatorsko ogrevanje s toplotno črpalko zrak voda trenutno najbolj ekološko, lahko za nakup koristite subvencijo eko sklada in si tako občutno zmanjšate strošek investicije. Zaradi onesnaženega zraka, sploh v kurilni sezoni, država spodbuja prehod iz radiatorskega ogrevanja s fosilnimi gorivi na radiatorsko ogrevanje s pomočjo obnovljivih virov. Investicija se vam zaradi zmanjšanih stroškov radiatorskega ogrevanja in ogrevanja sanitarne vode zelo hitro povrne. Če ogrevate svoj dom s toplotno črpalko zelo pripomorete k zmanjšanju škodljivih emisij in posledično k boljšemu zdravju ljudi in narave

poraba najboljše toplotne črpalke zrak voda


Namestitev toplotne črpalke zrak voda ne zahteva nobenih gradbenih posegov

Najboljše toplotne črpalke zrak voda dobite pri nas. Nakup toplotne črpalke v trgovini Elektroprom je cenovno ugodno, nudimo pa vam tudi strokovno montažo in servis. Strankam tudi svetujemo kakšna toplotna črpalka zrak voda bi bila najustreznejša za njihov dom glede na zahteve in pričakovanja. Toplotne črpalke so energetsko najučinkovitejši in okolju najprijaznejši način radiatorskega ogrevanja. S toplotno črpalko zrak voda lahko ogrevamo prostor in sanitarno vodo. Toplotna črpalka zrak voda za radiatorsko ogrevanje je enostavna za namestitev saj ni potrebno izvesti nobenega gradbenega posega. Zunanja enota je ponavadi nameščena na fasado objekta, notranja pa je v kletnih prostorih, kjer so vse inštalacije. Tudi vzdrževanje toplotne črpalke zrak voda za radiatorsko ogrevanje je olajšano saj je dostop do naprave neoviran.

TRGOVINA S TOPLOTNIMI ČRPALKAMI ELEKTROPROM - CENE


Toplotna črpalka zrak voda vam zelo zmanjša stroške radiatorskega ogrevanja prostorov

Poleg toplotne črpalke zrak voda poznamo še toplotne črpalke voda voda in zemlja voda, ki tudi pridobivajo energijo iz obnovljivih virov. Za svoje delovanje pridobivajo vsaj 75% energije iz narave, ostali delež energije pa se lahko pridobi iz elektrike, plinskega ali oljnega kotla in sončnih kolektorjev. Ob nizki porabi je toplotna črpalka zrak voda za radiatorsko ogrevanje je najcenejša različica, najlažja je za vgradnjo, primerna je za vse objekte. Ker energijo pridobiva iz zraka, je njena namestitev možna kjerkoli glede na to, da ni nobenih omejitev glede glavnega vira energije. Toplotne črpalke voda voda pridobivajo energijo iz podtalnice, ki je zanesljiv in stalen vir. Najnižja temperatura podtalnice je približno 10°C. Zaradi takšne temperature je toplotna črpalka voda voda za radiatorsko ogrevanje energetsko zelo učinkovita. Za namestitev je potrebno izvrtati vrtine, ki omogočajo kroženje podtalnice po ogrevalnem sistemu. Podtalnica ni v direktnem stiku s toplotno črpalko zato se ne onesnaži in se vrne v naravo neoporečna. Toplotna črpalka zemlja voda za radiatorsko ogrevanje je energetsko zelo učinkovita. Energijo pridobiva iz zemlje s pomočjo horizontalnih kolektorjev ali vertikalnih sond. Zemlja preko celega leta akumulira padavine in sončno energijo, ki jo koristimo za radiatorsko ogrevanje in za ogrevanje sanitarne vode. Zemlja ima na globini približno 10 metrov temperaturo, ki je podobna letni povprečni temperaturi zraka.