Računovodski servis Krevh MBA d.o.o.
Svetovanje, računovodske informacije in izvajanje nalog računovodstva

Računovodski servis Krevh mba d.o.o.


Imate s.p., d.o.o., d.n.o., društvo ali kako drugače organizirano dejavnost? Želite predati naloge računovodstva zunanjim strokovnjakom? Potrebujete občasno svetovanje? Mogoče nameravate šele začeti s svojo dejavnostjo, pa niste prepričani kako in kaj vas čaka? Obrnite se na nas - smo računovodski servis Krevh mba d.o.o.! Za vas prevzamemo vse naloge računovodstva, zbiramo in podajamo ažurirane računovodske informacije in nudimo strokovno svetovanje.

Računovodske informacije | Dober računovodski servis olajša poslovno odločanje

Računovodske informacije so eden od temeljev sprejemanja odločitev v poslovanju. Računovodski izkazi, kot sta bilanca stanja in izkaz poslovnega izida, na strnjen način predstavljajo vso vsebino in kakovost poslovanja podjetja. Računovodske informacije o vašem podjetju, ki so na voljo v javnih bazah, so del odgovora na vprašanje vašega potencialnega partnerja: ali bomo sodelovali? Dober računovodski servis tako poleg obračuna plače, s svojim svetovanjem in delom, tudi aktivno podpre poslovanje vašega podjetja. Zaupajte nam! Zagotovimo ažurne računovodske informacije za pravilne poslovne odločitve!

Računovodski servis | Strokovno in ažurno opravljamo vse naloge računovodstva

V sklopu storitev našega podjetja vam v Krevh mba d.o.o., računovodski servis in svetovanje, nudimo kompletno vodenje računovodstva ali pa po dogovoru opravljamo posamezne naloge računovodstva:

 • kontiranje in knjiženje računovodskih listin
 • računovodske informacije (poročila državnim in bančnim inštitucijam)
 • pregled prometa preko transakcijskih računov in blagajne
 • dnevni redni pregled terjatev in obveznosti
 • vodenje knjige prihodkov in odhodkov
 • mesečni obračun DDV ali trimesečni obračun DDV
 • obračun plače, regresa, pogodb o delu, avtorskih honorarjev, potnih stroškov, dohodnine
 • vodenje registra osnovnih sredstev in obračun amortizacije
 • obračunobresti
 • sestavljanje pogodb
 • izdelava polletnih in letnih poročil
 • pomoč pri ustanavljanju novega podjetja
 • svetovanjena področju davkov in računovodsko-finančnega poslovanja

Za vas redno spremljamo računovodske novice ter sledimo vsem spremembam v računovodskih standardih. Pišite ali pokličite nas. Smo zanesljiv računovodski servis!


Računovodski servis | Cenik za računovodske informacije in opravljene naloge računovodstva

Cenik sestavimo na podlagi vaših zahtev in potreb po računovodskih informacijah. Računovodski servis vsako stranko obravnava individualno glede na zaupane naloge računovodstva:

 • odgovornost vodenja dokumentov,
 • število prejetih in izdanih računov (obračun DDV),
 • število zaposlenih (obračun plače),
 • davčno zavezanost stranke,
 • potrebe po mesečnih poročilih,
 • letni promet.

Smo cenovno ugoden in zanesljiv računovodski servis! Obrnite se na nas za računovodsko svetovanje, vodenje poslovne knjige ali le za posamezne naloge računovodstva (npr. obračun plače, obračun DDV itd.).

Računovodski servis Krevh mba d.o.o. | Računovodske informacije in svetovanje, obračun plače in ddv, ostale naloge računovodstva- povezave do naše spletne strani:

Prikaži več ... Prikaži manj ...

Pošlji povpraševanje