Ponudba
Pošlji povpraševanje

ISO standard 9001ISO standardi, da boste bolj konkurenčni


ISO standardi so mednarodni standardi, ki jih izdaja Mednarodna standardizacijska organizacija (International Organization for Standardization), ki uporablja kratico ISO. Standardi ISO, kot sta na primer standard ISO 9001 in ISO 14001 sistemi ravnanja z okoljem, so usmerjeni v doseganje optimalne urejenosti na področju, katerega zadevajo. Seveda pa poleg ISO standardov obstajajo tudi drugi standardi, kot je na primer standard SIST EN. Standard SIST EN je hkrati slovenski standard, kar pove prvi del oznake in hkrati evropski standard, kar pove drugi del oznake.


ISO standardi izpričujejo kvaliteto


ISO standarde v današnjem poslovnem svetu uporabljajo podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo ali pa z nudenjem storitev. Kdor se odloči za ISO standarde, se zaveže da bo spoštoval mednarodno sprejete vzorce postopanja, saj to izpričuje s standardom kakovosti ali drugimi standardi. Standardi ISO ali standardi SIST EN imajo tako močno poslovno sporočilno vrednost saj kupec natančno ve, kaj lahko od ponudnika, ki denimo deluje v skladu z ISO standardom 9001, pričakuje. Na drugi strani pa je denimo ISO standard 9001 tudi zaveza h kvaliteti znotraj podjetja, ki mora kvaliteto ohranjati, če želi standard kakovosti obdržati. Več na spletni strani: http://www.bureauveritas.si/

ISO 14001

VEČ O POŽARNI VARNOSTI


ISO standard 9001 je sistem vodenja kakovosti


ISO standard 9001 nudi okvir za učinkovito vodenje procesov kakovosti. ISO standard 9001 temelji na osmih načelih vodenja kvalitete. Seveda gre za prvovrsten primer dobre poslovne prakse. Osem načel je: sistemski pristop k vodenju, nenehne izboljšave, odločanje na podlagi dejstev, vzajemno koristni odnosi z dobavitelji, vodenje, vključevanje ljudi in procesni pristop. Standard učinkovito pomaga podjetju ohranjati kakovost, konkurenčnost, hkrati pa predstavlja tudi pozitiven imidž navzven.