Ponudba
Pošlji povpraševanje

Kako učinkovito poskrbeti za zmanjšano tveganje pri projektu?

Za učinkovito obvladovanje tveganj se že v času načrtovanja objekta, pa tudi kasneje v času nastajanja objekta, veliko investitorjev odloči za izvedbo različnih študij, ki pripomorejo k zmanjšanju nevarnosti za sam projekt. Študiji, ki sta v tem smislu najbolj uporabljani in poskrbita za kvaliteten načrt za obvladovanje tveganj sta HAZID in HAZOP.

Kaj je študija HAZID in kdaj jo moramo izvesti?

Seveda se veliko ljudi sprašuje, kakšna je pravzaprav razlika med navedenima študijama in kdaj katero uporabiti. Študija HAZID je orodje za prepoznavanje nevarnosti, ki ga uporabimo v zgodnji fazi projekta, kakor hitro so na voljo diagrami poteka, osnutki energijskih in masnih bilanc ter načrti zemljišča in objekta. Poleg notranjih virov nevarnosti pa moramo za učinkovito izvedbo študije HAZID poznati tudi vire zunanjih nevarnosti, denimo obstoječo infrastrukturo na gradbišču, vremenske vplive in geotehnološke podatke. HAZID študija je pravzaprav orodje, ki omogoča načrtovanje, in deluje kot pomoč pri organizaciji izsledkov s področja varnosti in zdravja pri delu. Gre za neke vrste strukturirano tehniko brainstorminga, ki običajno vključuje osebje investitorja, načrtovalca, inženiringa in projektnega ter izvedbenega vodenja. S kvalitetno izvedbo študije HAZID bomo poskrbeli za najpomembnejše izsledke ter pomagali zagotoviti skladnost z zahtevami s področja varnosti in zdravja pri delu.

Seveda ima tudi študija HAZID določene prednosti, ki jih velja omeniti. Dobro izvedena študija HAZID bo v zgodnji fazi načrtovanja objekta jasno identificirala nevarnosti in varovala, ki jih moramo pri projektu natančno upoštevati. Rezultati študije HAZID bodo pomagali zagotoviti, da so potencialna odstopanja od namembnega načrta prepoznana in obvladana, da se nevarnosti za HSE razkrijejo v zgodnji fazi projekta, preden nastanejo znatni stroški, da so nevarnosti zabeležene in upoštevane, da bi se jim lahko izognili, jih ublažili ali opozorili nanje pri nadaljnjih ukrepih zmanjševanja tveganja v času podrobnega načrtovanja. Poleg tega bo s študijo HAZID poskrbljeno tudi, da lahko vodstvo in zakonodajni inšpektorati pravilno presojajo sprejete ukrepe, izognili pa se bomo tudi zamudam pri načrtovanju ali gradnji in prekoračitvam proračuna. Nenazadnje velja pa se bomo s pomočjo študije HAZID pri naročanju in delovanju objektov izognili prikritim nevarnostim.

Študija HAZID je orodje za prepoznavanje nevarnosti, ki ga uporabimo v zgodnji fazi projekta, kakor hitro so na voljo diagrami poteka, osnutki energijskih in masnih bilanc

Z oceno tveganja z izjavo o varnosti moramo poskrbeti tudi za delavce

Seveda pa je v primeru načrtovanja nevarnih objektov, pa tudi objektov nasploh, nujno zagotoviti tudi varnost delavcev. Zakon o varnosti in zdravju pri delu določa, da mora delodajalec pisno oceniti tveganja, katerim so delavci izpostavljeni ali bi lahko bili izpostavljeni pri delu. Ocenjevanje tveganja je postopek, s pomočjo katerega lahko ovrednotimo tveganja za varnost in zdravje delavcev na določenem delovnem mestu. Gre v bistvu za sistematičen pregled vseh vidikov dela, v katerem ocenimo:

  • kaj lahko povzroči poškodbe ali škodo,
  • ali je nevarnosti mogoče odpraviti ali ne,
  • kakšni preprečevalni ali varnostni ukrepi so ali bi morali biti uvedeni za nadzor tveganj.

S pomočjo ocene tveganj na delovnem mestu in z oceno tveganja z izjavo o varnosti bomo učinkovito poskrbeli tudi za vse zaposlene, ki pri gradnji določenega objekta sodelujejo, poleg tega pa bomo z oceno tveganja z izjavo o varnosti zadostili tudi vsem zakonskim določbam.

Študijo HAZID izvajamo tudi v podjetju Bureau Veritas

Vidimo lahko torej, da je izvedba študije HAZID, ki jo izvajamo tudi v podjetju Bureau Veritas, skoraj nujno potrebna pri načrtovanju nevarnih objektov, saj je tam prikritih nevarnosti še veliko več, vse to pa lahko vodi tudi v propad objekta. V podjetju Bureau Veritas bomo z ekipo strokovnjakov poskrbeli za odkrivanje nevarnosti v zgodnji fazi projekta in tako poskrbeli, da bo projekt kar se da varen, njegov uspeh pa zagotovljen. Študijo HAZID bodo izvedli inženirji in tehnologi v našem, podjetju, ki poznajo posamezno poslovanje in okolje, v katerem dotično podjetje deluje. V številnih primerih je študijam sledilo spremljanje in validacija odzivov za zagotovitev, da so projekti sprejemljivi za namen obratovanja. Bureau Veritas zagotavlja izkušeno osebje, ki sodeluje v študijah HAZOP v vlogi inženirjev ali strokovnjakov s področja varnosti in zdravja pri delu.