Ponudba
Pošlji povpraševanje

Varstvo osebnih podatkov v zdravstvu in na delovnem mestu. Pridobite certifikat.

Varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjihVarstvo osebnih podatkov je utemeljeno v Zakonu o varstvu osebnih podatkov, ki določa pravice, obveznosti, načela in ukrepe, s katerimi se preprečujejo neustavni, nezakoniti in neupravičeni posegi v privatnost posameznika pri obdelavi osebnih podatkov. Varstvo podatkov je nekaj, s čemer se posamezniki srečujemo vsak dan, marsikdaj pa niti ne vemo, da nam je ta pravica kršena. Veliko je kršitev pri varstvu osebnih podatkov v delovnih razmerjih oziramo nadelovnem mestu še posebej v zdravstvu. Zagotavljanje kakovosti v zdravstvu je zelo odgovorna naloga. Z majem 2018 prihaja v veljavo nova Uredba o varstvu osebnih podatkov, ki bo postala zavezujoča za vse članice EU, vključno s Slovenijo. Cilj uredbe o varstvu osebnih podatkov je omogočiti prebivalcem EU nadzor nad njihovimi osebnimi podatki. Ena od novosti uredbe je tudi, da bodo po novem morale vse organizacije javnega sektorja in zasebne družbe, katerih temeljne dejavnosti vključujejo redno in sistematično spremljanje osebnih podatkov posameznikov, imenovati za to odgovorno osebo. Pridobitev certifikata je možna tudi v Bureau Veritas.


Pridobitev certifikata oziroma certificiranje varstva osebnih podatkov

Bureau Veritas je na podlagi tridesetih let izkušenj s sistemi vodenja in s pomočjo strokovnega znanja izdelal tehnični standard, ki bo organizacijam omogočal razumevanje področja in aktivnosti, ki jih bo potrebno izvesti za uskladitev poslovanja z uredbo GDPR. Organizacija bo s pridobitvijo certifikata proaktivno izkazovala skladnost z uredbo GDPR. Pridobitev certifikata bo potrebna za vse organizacije z več kot 250 zaposlenimi zaradi vodenja notranjih evidenc, prav tako za organizacije, ki obdelujejo osebne podatke fizičnih oseb, ki prebivajo v EU iz poklicnih, strokovnih ali poslovnih razlogov.

BUREAU VERITAS JE VAŠ PARTNER PRI STANDARDIH KAKOVOSTI


Varstvo osebnih podatkov v zdravstvu, na delovnem mestu in v delovnih razmerjih

Izredno pomembno je, da se zagotovi varstvo osebnih podatkov v zdravstvu in na delovnem mestu oziroma v delovnih razmerjih. Zdravstveni podatki so občutljivi osebni podatki, katerih zloraba lahko privede do resnih posledic. Tudi na delovnem mestu se mora zagotoviti ustrezno varstvo podatkov.

varstvo osebnih podatkov v zdravstvu in na delovnem mestu