Ponudba
Pošlji povpraševanje

Novosti, ki jih GDPR uredba vnaša v slovensko zakonodajo

GDPR uredba pooblaščene osebe za varstvo podatkovGDPR uredba, ki jo v celoti imenujemo Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov - GDPR v slovensko zakonodajo vnaša veliko sprememb. Ena izmed največjih sprememb GDPR regulative, ki se bo odrazila v slovenski zakonodaji, je obveznost organizacij, ki zbirajo in obdelujejo osebne podatke, da izberejo pooblaščeno osebo o varstvu osebnih podatkov oz. DPO, glede na tri okoliščine:
- glede na pravno naravo organizacije (javni/zasebni sektor),
- glede na naravo osebnih podatkov (občutljivi oz. po novem posebni, »navadni« osebni podatki),
- glede na načine in namene obdelave osebnih podatkov in s tem povezanega tveganja za zasebnost posameznikov.


Neodvisna narava delovanja DPO po GDPR uredbi

DPO bodo po GDPR uredbi torej delovali v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov - GDPR uredbo. Pomembno je poudariti, da GDPR zakonodaje ne dopolnjuje, ampak samo spodbuja njeno izvajanje. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov bo pri upravljavcu opravljala pomembno nalogo zagotavljanja skladnosti s predpisi s področja varstva osebnih podatkov. GDPR direktiva oz. uredba veliko novih nalog nalaga prav pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov. Tako bo pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov po GDPR uredbi delovala neodvisno, se pravi, da bo svoje delo opravljala brez navodil zaposlovalca, hkrati pa zaposlovalec pooblaščene osebe ne bo mogel niti odpustiti, niti razrešiti. GDPR gre z zakonodajo z roko v roki.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV JE ZELO POMEMBNO V ZDRAVSTVU


Naloge pooblaščene osebe po GDPR uredbi o varstvu osebnih podatkov

Nadalje bo pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov pomagala strankam, katerih osebne podatke zaposlovalec hrani ali obdeluje ter jim odgovorila na vsa vprašanja, ki se jim v zvezi z osebnimi podatki še pojavljajo. Pooblaščena oseba pa bo po GDPR uredbi morala aktivno sodelovati tudi z organom nadzora ob uvedbi inšpekcijskega nadzora. Predstaviti bo morala vso relevantno dokumentacijo in jim odgovoriti na druga vprašanja, ki se jim v zvezi z varstvom osebnih podatkov še zastavljajo.

gdpr direktiva in regulativa