Ponudba
Pošlji povpraševanje

Kaj pomeni varnost pri delu in kdo jo je dolžan zagotoviti?

Dolžnost vsakega delodajalca je, da za svoje zaposlene ustvari varno delovno okolje, v katerem se zaposleni tudi dobro počutijo, delo pa je tako tudi veliko produktivnejše. Delodajalec se lahko določi, da bo vodenje in zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu prevzel sam. Vendar to lahko stori samo v primeru, ko je opravil splošni del strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu ali pa je opravil prilagojeno splošno in strokovno usposabljanje. Če tega ni storil, mora za to pooblastiti zunanjo osebo, ki mora imeti primerno strokovno izobrazbo in ustrezna pooblastila.

Certifikat

Katere dolžnosti delodajalcu nalagajo predpisi o varnosti in zdravju pri delu?

Obveznosti delodajalca z zagotavljanjem varnosti pri delu so naslednje:

 • Usposabljanje zaposlenih. Delodajalec je dolžan zaposlenim zagotoviti usposabljanje, ki bo omogočilo varno opravljanje dela, prav tako pa mora zaposlenim zagotoviti ustrezno izobraževanje ob razporeditvi na drugo delovno mesto, ob uvajanju nove tehnologije in novih sredstev za delo ter ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu.
  Poleg zagotavljanja usposabljanj, mora delodajalec zagotavljati tudi preizkuse, s katerimi preveri, ali so delavci zares usposobljeni za delo, ki ga opravljajo. Za delavce, ki svoje delo opravljajo na delovnih mestih, kjer so poškodbe pogostejše, pa mora občasne preizkuse izvajati vsaki dve leti. Seveda morajo biti vsa usposabljanja za zaposlene brezplačna.
 • Zagotavljanje varnosti pri delu. Delodajalec mora z različnimi ukrepi zagotoviti varstvo in zdravje pri delu ter tako poskrbeti za svoje zaposlene.
 • Obveščanje o nevarnostih. Delodajalec je dolžan svoje zaposlene (tudi pisno) obvestiti o kakršnikoli potencialni nevarnosti, ki bi jim pretila. Za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu je namreč izjemno pomembno, da so vsi zaposleni dobro obveščeni in se zavedajo nevarnosti, ki se jim lahko zgodi pri delu. O začetku del, pri katerih obstajajo večje nevarnosti za poškodbe in zdravstvene okvare, mora delodajalec obvestiti inšpekcijo dela, in sicer najmanj petnajst dni pred začetkom delovnega procesa.
 • Ocena tveganja. Delodajalec pa je poleg vsega naštetega dolžan poskrbeti tudi za oceno tveganja. Ocena tveganja je postopek, s katerim delodajalec ovrednoti tveganja za varnost in zdravje zaposlenih, ki jih predstavljajo nevarnosti na delovnem mestu. Je sistematičen pregled vseh vidikov dela in obravnava naslednja vprašanja:
  • kaj lahko povzroči poškodbe ali škodo,
  • ali je nevarnosti mogoče odpraviti,
  • če to ni mogoče pa kakšni preventivni ali varnostni ukrepi bi morali biti uvedeni za nadzor tveganj.

V primeru, ko postopek ocenjevanja tveganja kot začetek pristopa k obvladovanju tveganj ni dobro izveden ali pa sploh ni izveden, obstaja velika verjetnost, da podjetje nima ustreznih preventivnih ukrepov. Vsekakor pa je potrebno poudariti, da morajo pri ocenjevanju tveganja na delovnem mestu sodelovati tudi zaposleni. Posvetovanje z zaposlenimi in njihova vključitev v oceno tveganja sta ključnega pomena. Le tako se lahko zagotovi, da so nevarnosti določene ne samo na podlagi znanja, ampak tudi na podlagi poznavanja delovnih razmer in vzorcev škodljivih učinkov na delavce.

Varnost pri delu

S pridobitvijo certifikata OHSAS 18001 podjetje izkazuje odgovornost

Pri zagotavljanju varnosti pri delu pa nam lahko pomaga tudi standard OHSAS 18001. Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu (OHSAS) je mednarodni standard, ki opredeljuje zahteve v zvezi s sistemi vodenja varnosti in zdravja pri delu, da bi organizacije lažje obvladovale varnostna tveganja in povečale učinkovitost svojega delovanja. OHSAS 18001 je mogoče vpeljati v vsako organizacijo, poslovnega ali drugačnega tipa. S pridobitvijo certifikata OHSAS 18001 pa organizacija dokaže, da na ustrezen način obvladuje vsa pomembna tveganja, ki izhajajo iz običajne poslovne prakse, pa tudi iz nepredvidljivih situacij.

PREVERITE ŠE NAŠO PONUDBO STORITEV V SKLOPU OCENEVANJA TVEGANJ