Ponudba
Pošlji povpraševanje

Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu: Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu


Se morda sprašujete, kaj sploh pomeni varnost in zdravje pri delu? Ali pa veste, kaj pomeni, vendar pa ne veste, kaj vključuje le ta. Pojem je že sam po sebi razumljiv. Obsega pravice in obveznosti delodajalcev in delavcev, ki morajo upoštevati določene varnostne ukrepe, ki so ključni za preprečevanje ali obvladovanje nevarnosti na delovnem mestu in tako zmanjšujejo poklicno tveganje. Vsi ukrepi temeljijo na pravilniku o varnosti in zdravju pri delu, ki je posebej predpisan s strani države in Evropske unije. Ta omogoča delavcem najvišjo raven varnosti in zdravja pri delu, ki ustreza njihovi delovni naravi in jim tako omogoča najvišjo zdravstveno in psihofizično varnost.


Temeljna načela varnosti in zdravja pri deluKaj je varnost in zdravje pri delu


Delavci morajo imeti zagotovjeno varnost in zdravje pri delu na delovnem mestu, kakor zahteva tudi pravilnik o varnosti in zdravju pri delu.
V pravilniku o varnosti in zdravju pri delu so temeljna načela nazorno opisana:

  • Izogibanje nevarnosti
  • Ocenjevanje tveganj
  • Obvladovanje nevarnosti pri viru
  • Prilagajanje dela posamezniku z ustreznim oblikovanjem delovnega mesta in okolja, ustrezno izbiro delovne opreme in pogojev
  • Prilagajanje tehničnemu napredku
  • Nadomeščanje nevarnega z nenevarnim ali manj nevarnim
  • Razvijanje celovite varnostne politike
  • Prednost kolektivnih varnostnih ukrepov pred individualnimi
  • Podajanje ustreznih navodil in obvestil delavcem

Ponujamo vam kvalitetno in profesionalno pripravljanje usposabljanja o varnosti in zdravju pri delu, ki je strogo pripravljen po pravilniku o varnosti in zdravju pri delu. Nudimo vam učinkoviito preverjanje skladnosti storitev s predpisi v pravilniku o varnosti in zdravju pri delu ter tudi na področju požarne varnosti. Poleg standardnih ukrepov vam nudimo tudi poseben nadzor med namestitvijo delovne opreme, nadzor nad vzdrževanjem in popravili nameščene opreme ter izvedbo stalnih pregledov in preizkusov. Omogočamo tudi izobraževanja in usposabljanja delavcev, kar koristi tako delodajalcu kot delavcu.

KAJ JE VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

CERTIFICIRANJE