Ponudba
Pošlji povpraševanje

Varnost živil je nepogrešljiva zahteva pred postavitvijo prehrambnega izdelka na trgovinsko polico


Varnost živil s certifikati ISO 22000Dokaz o odgovornem pristopu proizvajalcev živil postaja vse pomembnejši nabavni kriterij, saj kljub strogim zakonodajnim zahtevam vezanih na varnost živil, zavedanje o pomenu varne hrane za zdravje ljudi zaradi številnih afer narašča. Proizvajalci živil so izpostavljeni številnim tveganjem, ki imajo lahko dramatične posledice za vse ponudnike v prehrambni verigi: visoke stroške, izguba dobrega imena, zmanjšanje zaupanja potrošnikov, odpoklic proizvodov, tožbe... Uspešni proizvajalci živil tveganja obvladujejo z uporabo standardov, ki določajo koristne in uporabne smernice za proizvodnjo varnih živil.

Mednarodni standard ISO 22000je namenjen vsem organizacijam v živilski verigi od primarne pridelave (kmetijska proizvodnja), predelave živil, skladiščenja, distribucije, proizvodnje krmil, pa tudi proizvajalcem čistil, strojne opreme, embalaže in drugih materialov, ki prihajajo v stik z živili. Njegov primarni namen je zagotoviti sistem, ki naj bi nadziral in zagotavljal varnost živil v celotni prehrambni verigi. Z izpolnjevanjem zahtev, ki jih določa ISO 22000 za sistem vodenja varnih živil, organizacija dokazuje svojo sposobnost obvladovanja tveganj pri proizvodnji živil ter tako zagotavlja varnost končnih izdelkov, hkrati pa izpolnjuje zahteve odjemalca in ustrezne zakonske zahteve.

Na osnovi zahtev standardov ISO 22000 in ISO / TS 22002-1 je nastal sistem za certificiranje varnosti živil FSSC 22000, katerega vsebino odobrila tudi mednarodna ustanova Global Food Safety Initiative (GFSI).

Standard IFSje bil razvit za potrebe trgovcev, ki prodajajo prehrambne proizvode lastne blagovne znamke in je namenjen komuniciranju med trgovcem in proizvajalcem živil. IFS združuje zahteve sistema HACCP, pravila dobre proizvodne, poslovne in higienske prakse, ter sledljivosti in označevanja živil. Certifikat IFS je veljaven po celem svetu in priznavajo ga številne maloprodajne verige.

Tako kot IFS je tudi BRCtehnični standard, ki določa zahteve za dobavitelje živil pod blagovno znamko trgovske hiše. Standard je izdalo angleško trgovinsko združenje (British Retail Consortium) kot odgovor na veljavno zakonodajo Velike Britanije. Po določilih zakonodaje nosi odgovornost za proizvodnjo varnih živil pod trgovsko blagovno znamko trgovska hiša in ne proizvajalec. Od leta 2008 je v veljavi peta izdaja standarda, ki ni več namenjen samo angleškim trgovcem in njihovim dobaviteljem, temveč je postal splošno uporaben in veljaven po vsem svetu. Standard je namenjen ocenjevanju vseh organizacij, ki predelujejo živila.

Bureau Veritas Certification je vodilna certifikacijska hiša v svetu. Ocenjevanje skladnosti, certificiranje in usposabljanje o novih sistemskih pristopih ter orodjih za obvladovanje in izboljševanje sistemov vodenja nudimo v več kot 100 državah po vsem svetu.

Potrdite svojo vrednost in postanite član mednarodne družine, priznane po vsem svetu!

Bureau Veritas | Varnost živil, ISO 22000, FSSC 22000, IFS, BRC, dobra proizvodna praksa - povezave do naše spletne strani: