Ponudba
Pošlji povpraševanje

GDPR uredba: kakšne so novosti na področju GDPR zakonodaje v Sloveniji in EU

GDPR uredba, nova Splošna uredba EU o varstvu podatkov, prinaša novosti in nove zahteve na področju varovanja podatkov. Maja 2016 je v veljavo stopila Splošna uredba EU 2016/679 o varstvu podatkov, zavezujoča pa bo postala za vse članice EU, vključno s Slovenijo, 25. maja 2018. Novosti, ki jih GDPR uredba prinaša v Sloveniji in EU, so naslednje:
- Okrepljene zahteve za pridobitev soglasja posameznika, ki mora biti dokazljivo.
- Pravica do prenosljivosti podatkov in pravica do izbrisa.
- Odgovorna oseba za varstvo osebnih podatkov.
- Upravljavci in obdelovalci podatkov morajo voditi natančne evidence o dejavnostih obdelave osebnih podatkov.
- Strožje sankcije in kazni.

gdpr uredba za EU prakse

Nova GDPR zakonodaja oziroma zahteve nove GDPR uredbe bodo nadomestile Direktivo o varstvu podatkov. Članice EU, kakor tudi Slovenija, so Direktivo prenesle v svoj pravni red na najrazličnejše načine. Sedaj bodo zahteve enotne za vse članice, kar bo omogočilo prost pretok podatkov znotraj in zunaj EU z glavnim ciljem GDPR uredbe: omogočiti prebivalcem EU nadzor nad njihovimi osebnimi podatki ter omogočiti uporabo osebnih podatkov zasebnim družbam in javnim organom v okviru zagotavljanja najvišjih standardov varnosti.

GDPR Slovenija - kaj vam ponuja Bureau Veritas?

novosti, ki jih za Slovenijo prinaša gdprDružba Bureau Veritas je bila ustanovljena že leta 1828. V svetovnem merilu je družba vodilni ponudnik storitev na področju certificiranja, preskušanja in kontrol. Svojim strankam zagotavljamo celovite rešitve na področju kakovosti, varnosti in zdravja, okolja in družbene odgovornosti. Bureau Veritas Certification je izdal nov tehnični standard s področja varstva osebnih podatkov. Njegov namen je, da podpre organizacije v procesu digitalizacije in zgradi zaupanje v uspešno obvladovanje obsežnih baz osebnih podatkov. Tehnični standard upošteva vse zahteve Splošne Uredbe o varstvu podatkov (GDPR). GDPR uredba velja za vse organizacije kjerkoli v svetu, ki hranijo ali obdelujejo osebne podatke državljanov EU, vključno s Slovenijo.

POLEG VARSTVA PODATKOV JE ZELO POMEMBNO TUDI ZDRAVJE

GDPR uredba - zakonodaja v Sloveniji in EU

Med drugim GDPR uredba prinaša novosti tudi na področju zakonodaje in predvideva, da morajo po novem vse organizacije javnega sektorja in zasebne družbe, katerih temeljne dejavnosti vključujejo redno in sistematično spremljanje ter obdelavo osebnih podatkov posameznikov, imenovati za to odgovorno osebo (DPO).

Pri podjetju Bureau Veritas se lahko pozanimate tudi o različnih ISO standardih ter zagotavljanju kakovsti poslovnih praks.