Ponudba
Pošlji povpraševanje

Iso 22000 - vodenje varnosti živil

ISO 22000 - standard za vodenje varnosti živil

ISO 22000, sprejet leta 2005, je v svetovnem merilu najpomembnejši standard, ki pokriva varnost in kakovost živil. Vanj so zajete tudi postavke sistema HACCP, zato velja za najvišje merilo glede vodenja varnosti živil, sledljivosti in označevanja živil ter sorodnih dejavnosti.

Standard ISO 22000 zajema vse člene živilske industrije

Glavni namen standarda ISO 22000 je zagotoviti sistem, ki naj bi nadziral in zagotavljal varnost živil v celotni verigi proizvodnje živil in posledično zaščitil potrošnike. Omenjeni ISO standard ni vezan zgolj na končni člen v »verigi od vil do vilic«, torej na prodajalce, ampak lahko certifikat ISO 22000, ki dokazuje visoko stopnjo varnosti in kakovosti živil, pridobijo vsi, ki so vpleteni v proizvodnjo živil in rokovanje z njimi: primarna pridelava (kmetijska proizvodnja), predelava živil, označevanje živil, skladiščenje, distribucija, proizvodnja krmil, proizvajalci čistil, strojne opreme, embalažnih materialov in drugih predmetov, ki prihajajo v stik z živili.

PREBERITE VEČ O OZNAČEVANJU ŽIVIL

Vodenje varnosti živil ključnega pomena za preprečevanje bolezni

Ustrezno vodenje varnosti živil občutno zmanjša tveganje za okužbe oziroma zastrupitve s hrano. Vodenje varnosti živil si tako v vsaki organizaciji, ki je del živilske industrije, zasluži posebno pozornost.. Zaposleni, ki so zadolženi za vodenje varnosti živil, morajo imeti dovolj strokovnega znanja in izkušenj, zaželeno, pogosto pa celo nujno pa je tudi zunanje preverjanje ustreznosti ravnanja z živili, ki naj bi vključevalo nasvete glede konkretnih izboljšav trenutnega stanja. Podlaga za vse to je prav ISO 22000, ki omogoča usklajevanje in lažje vrednotenje postopkov. lSO 22000 določa zahteve glede vodenja varnosti živil, to je komunikacijo z odjemalci v prehranski verigi in zahteve odjemalcev, ki se nanašajo na varnost živil, skladnost z zakonskimi zahtevami za varnost živil in delovanje skladno z določeno politiko varnosti živil.

Bureau Veritas - neodvisna mednarodna hiša za certificiranje

Certifikat ISO 22000 in druge certifikate ISO standardov, denimo ISO 9001, ki pokriva sisteme vodenja kakovosti, in ISO 14001 za sisteme ravnanja z okoljem, je mogoče pridobiti s pomočjo družbe Bureau Veritas. Naši začetki segajo v leto 1828, kar pomeni, da se lahko pohvalimo že s skoraj 200-letno tradicijo. Danes je ena naših ključnih dejavnosti prav certificiranje, in to ne le v Sloveniji, ampak po vsem svetu. Seminarji, ki jih pripravljamo, so vam lahko v pomoč pri oceni trenutnih pomanjkljivosti, obenem pa vas bodo opremili s potrebnim znanjem za doseganje želenih standardov, ki predstavljajo pomembno prednost pred konkurenco. Stalno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih je obenem izjemno pomembno za uspešno delovanje vsakega podjetja. Na seminarju, ki pokriva varnost živil in s tem povezane standarde, boste tako med drugim spoznali, kakšne so najnovejše smernice glede ustreznega vodenja varnosti živil pa tudi pravilnega označevanja živil, vključene pa bodo tudi praktične vaje, ki bodo poskrbele za večjo nazornost.

označevanje živil