Ponudba
Pošlji povpraševanje

Novosti, ki jih GDPR uredba prinaša bodo dodobra spremenile zakonodajo Republike Slovenije

GDPR uredba bo pričela veljati maja 2018 in dodobra spreminja slovensko zakonodajo. Ker je GDPR regulativa precej obširna bo izjemno pomembno, da bodo posamezniki, ki bodo v stiku s področjem, ki ga uredba ureja, o spremembah, ki jih GDPR uredba prinaša, dobro osveščeni.


Najpomembnejša je novost GDPR uredbe je uvedba pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov

Ena izmed najpomembnejših sprememb, ki jih GDPR uredba v slovensko zakonodajo prinaša je uvedba pooblačene osebe za varstvo osebnih podatkov v vseh organizacijah, ki se kakorkoli ukvarjajo z zbiranjem in obdelovanjem osebnih podatkov. Organizacije bodo morale pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov po GDPR uredbi imenovati:
- glede na pravno naravo organizacije (javni/zasebni sektor),
- glede na naravo osebnih podatkov (občutljivi oz. po novem posebni, »navadni« osebni podatki),
- glede na načine in namene obdelave osebnih podatkov in s tem povezanega tveganja za zasebnost posameznikov.

Kaj je to GDPR uredba?


Kaj vse bo delo pooblaščene osebe pravzaprav zahtevalo?

Pooblačena oseba za varstvo osebnih podatkov bo za opravljanje svojega dela potrebovala številna interdisciplinarna znanja in veliko mero prilagodljivosti. Delo pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov bo obsegalo sodelovanje s strankami, katerih podatki se v podjetju obdelujejo, prav tako pa bo morala pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov po GDPR uredbi poskrbeti za sodelovanje z organi nadzora v kolikor bo upravitelj nadzoru podvržen. Pooblaščena oseba bo svoje delo po GDPR uredbi opravljala neodvisno, kar pomeni, da je delodajalec ne bo smel odpustiti ali razrešiti, prav tako pa od njega ne bo smela prejemati navodil o svojem delovanju.


Izdaja posebnega tehničnega standarda in priročnika o GDPR uredbi

Ker tehnični standard GDPR uredba prinaša veliko novosti smo se v Bureau Veritas najprej odločili, da odgovorimo na vprašanje “Kaj je to GDPR?” ter pripravimo literaturi, ki po tako podjetjem kot tudi posameznikom pomagala bolj razumeti določila omenjene uredbe. S tem namenom smo pripravili poseben priročnik in tehnični standard, ki omogoča boljše razumevanje določb GDPR uredbe, standard pa hkrati podrobno opiše tudi aktivnosti, ki jih je potrebno izvesti, da bo delovanje podjetja usklajeno z novostmi GDPR. S pridobitvijo certifikata organizacija proaktivno izkazuje skladnost z uredbo GDPR in tako povečaj verodostojnost na trgu in ščiti ugled upravljavca zbirk ter gradi zaupanje z osebjem, strankami in drugimi zainteresiranimi stranmi, dokazuje pa tudi skladnost poslovanja z zahtevami GDPR pristojnim organom.

ZANIMA ME GDPR, KAJ JE TO?


Podjetja in drugi subjekti pa si lahko pomagajo tudi s priročnikom, ki smo ga pripravili. Priročnik podaja natančne odgovore na vprašanja o varstvu podatkov, ki se posameznikom še porajajo pred uvedbo uredbe GDPR. V priročniku lahko najdete našteta in podrobneje opisana tudi ključna področja Tehničnega standarda za varstvo podatkov, ki je bil razvit z namenom, da podpre organizacije v procesu digitalizacije, zgradi njihovo zaupanje v uspešno obvladovanje obsežnih baz podatkov in zagotovi skladnost poslovanja z zahtevami GDPR.


Na voljo je tudi veliko svetovanj in izobraževanj o GDPR uredbi

Ker so novosti GDPR uredbe zares obširne, vsem pravnim subjektom, ki se z obdelavo ali zbiranjem osebnih podatkov ukvarjajo, priporočamo, da se udeležijo tudi izobraževanj in svetovanj o GDPR uredbi, ki bodo še dodatno razjasnila vsa morebitna vprašanja ter dodatno pojasnila novosti, ki jih GDPR uredba vpeljuje. Pomembno pa je, da je z znanjem podkovana tudi pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov, zato priporočamo, da se osebe, ki se bodo na omenjenem mestu znašle, odločijo za pridobitev dodatnih poklicnih kvalifikacij, ki bodo še poglobile njihovo znanje.

novosti GDPR regulative


V primeru dodatnih vprašanj o GDPR uredbi in o njenem vplivu na slovensko zakonodajo smo vam v Bureau Veritas zmeraj na voljo. Kontaktirate nas lahko tako po telefonu kot tudi po e-pošti, mi pa vam bomo z veseljem pomagali.