Ponudba
Pošlji povpraševanje

Zagotavljanje varstva pred požarom za varno bivanje

Požarna varnost pomeni varnost ljudi, živali in premoženja

Požarna varnost, tej le malokdaj posvečamo pozornost. Vse do takrat, ko pride do požara in so lahko ogrožena življenja in lastnina. Kot vemo, je preventiva boljša od kurative, zato pravočasno poskrbite za požarno varnost v vaši stavbi.

Požarna varnostUgledna mednarodna družba Bureau Veritas ima vsa potrebna pooblastila s strani Uprave RS za zaščito in reševanje za organiziranje in izvajanje usposabljanja za varstvo pred požarom, izdelajo tudi požarni red, požarni načrt in načrt evakuacije ter izvajanje drugih ukrepov požarne varnosti v stavbah.

Za vas izdelamo požarni red, požarni načrt in načrt evakuacije v skladu z zahtevami Zakona o varstvu pred požarom in Pravilnika o požarnem redu. Požarni red so dolžni določiti vsi lastniki ali uporabniki poslovnih, industrijskih in stanovanjskih objektov (razen eno in dvostanovanjskih stavb).

Zasnova in študija požarne varnosti

Po Pravilniku o požarni varnosti v stavbah ter Pravilniku o zasnovi in študiji požarne varnosti je izdelava zasnove požarne varnosti obvezna za vse požarno manj zahtevne in požarno zahtevne objekte ter nekatere gradbeno inženirske objekte (razdelilne transformatorske postaje, letališča, naftovodi, plinovodi, predori, itd.). Oba dokumenta, zasnova požarne varnosti in študija požarne varnosti, sta sestavni del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Aktivna požarna zaščita

Aktivna požarna zaščita je sestavni del varstva pred požarom. Po Pravilniku o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite sestavljajo aktivno požarno zaščito hidrantno omrežje, sistemi za detekcijo dima, sprinkler sistemi, varnostna razsvetljava in drugi vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite. Pred začetkom uporabe vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite je potrebno pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju le-tega. Kot zavezanec ste dolžni skrbeti za redno vzdrževanje, preizkus in pregled sistema.

V Bureau Veritas imamo vsa potrebna pooblastila, znanje in dolgoletne izkušnje, ki so jamstvo za kakovost naših storitev s področja požarne varnosti. Obrnite se na nas, z veseljem vam bomo posredovali vse dodatne informacije. Naj bo vaše bivanje v stavbi prijetno, brez nepotrebnega strahu pred morebitnim požarom.

požarni red