Ponudba
Pošlji povpraševanje

Kako obvladovanjem tveganj pripomore k boljšemu projektu?

S tveganji se srečujemo skoraj povsod, zelo problematična pa znajo biti tudi tveganja pri gradnji različnih objektov. Tveganja pri gradnji objektov lahko razdelimo na dve vrsti, na notranja tveganja, oz. tveganja ki izhajajo iz sfere projekta ter na zunanja tveganja. Notranja tveganja so torej tveganja, ki izhajajo iz samega objekta, lahko gre bodisi za napako v materialu, za napako pri projektiranju ali druge napake, ki povzročajo tveganje, pri zunanjih tveganjih pa gre za tveganja, ki izhajajo iz dejanj tretjih oseb ali naravnih pojavov in s projektom nimajo veliko skupnega, kljub temu pa lahko celotno gradnjo precej ogrozijo.

Celoten program izvedbe študije HAZOP za obvladovanje tveganja

Kaj je hazard operability studiy – HAZOP in kako nam lahko pomaga?

Ker gre za tveganja velikih razsežnosti, je vsem, ki so v projektu udeleženi v interesu, da poskrbijo za čim bolj učinkovito obvladovanje tveganja. Vse to lahko storijo s hazard and operabiliyt study – HAZOP študijo. HAZOP predstavlja preizkušeno, strukturirano metodo za prepoznavanje nevarnosti pri projektiranju ali pri načrtovanih modifikacijah. S tehniko HAZOP se okviru izbranega tima natančno pregleda postopek in projektantske načrte za nove ali obstoječe objekte, s tem pa se oceni možnost nevarnosti v primeru delovanja zunaj določene funkcije ali odpovedi posameznih delov opreme in posledičnih učinkov na objekt v celoti.

Celoten program izvedbe študije HAZOP za obvladovanje tveganja vodi izkušen koordinator, ki poskrbi, da je študija izvedena natančno in po predpisih. Poleg koordinatorja pa pri izvedbi študije za obvladovanje tveganj sodelujejo tudi drugi strokovnjaki, kot so na primer razvojni inženirji, tehnologi, procesni in varnostni inženirji, vzdrževalci in drugi, ki se lahko pohvalijo z obilico strokovnega znanja, ki ga pri izvedbi študije HAZOP neizbežno potrebujejo.

Seveda se večina investitorjev pred odločitvijo o izvedbi HAZOP študije sprašujejo, katere so pravzaprav ključne prednosti, ki jih ta študija prinaša. V kolikor je omenjena študija pravilno izvedena odločilno pripomore k obvladovanju tveganj pri posameznem objektu, saj bomo s pomočjo študije potencialne nevarnosti učinkovito prepoznali. Brez prepoznave potencialne nevarnosti namreč ne bomo mogli poskrbeti za to, da bi to nevarnost izolirali in tako zavarovali naš projekt. Da je študija učinkovito izvedena, moramo poskrbeti za temeljit pregled načrtov in preveriti varnost, okolje, delovanje in vzdrževanje. HAZOP zagotavlja, da:

  • prepoznamo možna odstopanja od izbranega načrta in jih popravimo;
  • razkrijemo nevarnosti v postopkih in opremi HSE;
  • lahko načrtujemo dejanja za nujne procesne ali merilne izboljšave;
  • so rezultati v primerni obliki za predstavitev vodstvu in drugim zainteresiranim.

Tudi o poslovnem tveganju morajo podjetja razmišljati

Poleg tveganj pri samih projektih pa se pravzaprav vsa podjetja srečujejo tudi s poslovnim tveganjem. Pri poslovnih tveganjih govorimo o nevarnosti, negativnih dogodkih, grožnjah in izgubljenih priložnostih, ki preko svoje uresničitve negativno vplivajo na delovanje podjetja. Tudi poslovna tveganja je potrebno obvladovati in tako preprečiti, da bi le-ta resno škodila podjetju. Seveda je za učinkovito obvladovanje tveganja nujno potrebna ocena stopnje tveganja za podjetje. Ko ugotovimo ali je nevarnosti, ki preti zelo verjetna, lahko tudi ustrezno ukrepamo, da to nevarnost minimiziramo oz. jo morda celo v celoti odpravimo. Zavedati pa se je potrebno, da v podjetju nikoli ne bomo mogli odpraviti vseh nevarnosti, ki na trgu pretijo, zato je izjemno pomembno, da tveganja obvladujemo in se znamo prilagoditi tako trgu kot tudi potencialnim nevarnostim.

Možnost izvedbe študije za obvladovanje tveganja tudi v podjetju Bureau Veritas

Tudi v podjetju Bureau Veritas svojim strankam ponujamo kakovostno izvedeno študijo HAZOP. Naša ekipa strokovnjakov se lahko pohvali s številnimi izkušnjami na področju izvedbe različnih študij, izkušenj pa jim ne manjka niti pri izvedbi študije, ki pripomore k obvladovanju tveganj: hazard and operability study – HAZOP. Celoten projekt bo vodil izkušen HAZOP moderator, ki bo korektno delegiral delo ter tako poskrbel, da bo HAZOP natančno opravljen, kar bo vodilo v zmanjšanje tveganj pri gradnji objekta.

Preden se lotimo izvedbe študije pa je potrebno vedeti tudi, koliko časa bo izvedba študije vzela. Seveda je trajanje odvisno od velikosti samega projekta. Če je projekt velik, bo tudi študija vzela nekoliko dalj časa, in lahko njena izvedba tako traja tudi do nekaj tednov, medtem ko za manjše študije trajajo zgolj nekaj dni.