Ponudba
Pošlji povpraševanje

Študija požarne varnosti za učinkovito zagotavljanje požarne varnosti

Pomemben del varnosti in zdravja pri delu je požarna varnost, ki v vsakem objektu temelji na študiji požarne varnosti. Za vas lahko študijo požarne varnosti in vse priložene ukrepe za aktivno požarno zaščito priskrbimo mi. V podjetju Bureau Veritas se trudimo, da boste optimalno pripravljeni na vse situacije, ki pretijo v vašem objektu in tudi temeljito pripravimo požarni red z vsemi potrebnimi ukrepi v primeru požara.


Požarni red je nuja v objektih


delovna opremaVsi lastniki ali uporabniki objektov, ki se uporabljajo za poslovne, industrijske ali stanovanjske namene, morajo nujno določiti požarni red stavbe. Ta mora zajemati ukrepe, kakor so določeni v zakonodaji o požarni varnosti. Požarni red zajema celotno organizacijo in same ukrepe varnosti pred požari ter vsa pripadajoča navodila o ravnanju v primeru požara. Študija požarne varnosti s požarnim načrtom mora biti izdelana predvsem za objekte, ki so srednje ali višje požarno ogroženi, načrti evakuacije pa mora biti izdelan za vse nastanitvene objekte ter objekte, v katerih se nahaja več kot 100 ljudi.


Študija požarne varnosti za aktivno požarno zaščito


varnost zdravje pri deluZasnova požarne varnosti se naredi z grobim načrtom, ki je določen s posebnimi predpisi oziroma študijo požarne varnosti. Ta določa obvezno usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom, za kar pa mora poskrbeti delodajalec. Ta mora določiti tudi število zaposlenih, ki bodo opravljali usposabljanje in vrsto ter način le tega. Tako je poskrbljeno za zmanjšanje možnosti nastanka požara, pravočasno odkrivanje le tega, obveščanje, varen umik ljudi, omejevanje širjenja ognja in učinkovito ter varno gašenje le tega. Naprave, ki se uporabljajo v objektih morajo biti požarmo varne ter v skladu s študijo požarne varnosti.
Podjetje Bureau Veritas ima vsa potrebna pooblastila za organiziranje in izvajanje usposabljanj, izdelavo požarnih redov, požarnih načrtov in načrtov evakuacije s strani Ministrstva za obrambo.

PREBERITE VEČ