Ponudba
Pošlji povpraševanje

Zagotavljanje odpornosti in stabilnosti jeklenih konstrukcij s certificiranjem kontrole proizvodnje po SIST EN 1090-1

Na področju izdelave in certificiranja kontrole proizvodnje jeklenih in aluminijastih konstrukcij je z letom 2014 prišlo do večjih sprememb v kovinskopredelovalni panogi. Prvega julija je namreč poteklo prehodno obdobje za obvezno uporabo standarda SIST EN 1090 za certificiranje kontrole proizvodnje jeklenih in aluminijastih nosilnih konstrukcij.

Vsi proizvajalci kovinskih konstrukcij morajo od 1. 7. 2014 dalje označevati svoje proizvode z oznako CE. Osnova za označevanje je skladnost s standardoma SIST EN 1090-1 (zahteve za ugotavljanje skladnosti sestavnih delov konstrukcij) in SIST EN 1090-2 (tehnične zahteve za izvedbo jeklenih konstrukcij). Poleg tega mora imeti proizvajalec vzpostavljen in certificiran sistem notranje kontrole proizvodnje za jeklene konstrukcije (preverjen s strani tretje osebe - priglašenega organa), opravljen mora biti vodstveni pregled in izdelana sistemska dokumentacija. Tisti, ki za svoje kovinske konstrukcije ne bodo pridobili ustreznih certifikatov, svojih produktovne bodo smeli dobavljatina trg Evropske Unije.

IMATE IZDELAN POŽARNI NAČRT ZA VSE NEVARNOSTI

Certificiranje jeklenih konstrukcij po SIST EN 1090

Bureau Veritas, d.o.o. je priglašeni organ za certificiranje notranje kontrole proizvodnje pri proizvajalcih jeklenih in aluminijastih nosilnih konstrukcij. V primeru, da proizvajalec izvaja vsa zahtevana določila, se mu podeli certifikat SIST EN 1090, ki je osnova za CE označevanje elementov jeklenih in aluminijastih kovinskih konstrukcij.

Storitve Bureau Veritas:

  • revizije, recenzije in ocenjevanje ustreznosti projektne dokumentacije;
  • certificiranje proizvodnje jeklenih in aluminijastih konstrukcij;
  • nadzor izdelave v delavnici in montaže na gradbišču;
  • periodični pregledi, preizkusi in analize.

Poskrbite za ustrezno certificiranje vašega sistema notranje kontrole kakovosti jeklenih in aluminijastih nosilnih konstrukcij ter skladnost z novimi zakonskimi določbami in standardom SIST EN 1090. Le tako boste zagotovili objektu ustrezno mehansko odpornost in stabilnost, ki je pomembna tudi za pridobitev uporabnega dovoljenja.

V Bureau Veritas imamo za podeljevanje omenjenih certifikatov in ostale storitve vse potrebne akreditacije, pooblastila in imenovanja. Z našo pomočjo boste izpolnjevali vse bistvene zahteve tako v fazi projektiranja, izdelave ter montaže kot tudi kasneje v fazi uporabe.

Bureau Veritas d.o.o. | Certificiranje jeklenih konstrukcij, standard SIST EN 1090-1, kovinske konstrukcije certifikat, kontrola proizvodnje za jeklene konstrukcije, certifikat 1090, certificiranje 1090, priglašeni organ 1090 - povezave na našo stran: