Ponudba
Pošlji povpraševanje

Odgovorno ravnanje z okoljem prinese organizaciji tudi konkurenčno prednost na trgu


Zavedanje o okoljski problematiki in pomenu varstva okolja se je v zadnjem desetletju izredno povečalo in je še naprej v stalnem porastu. Kupci pri izbiranju dobaviteljev dajejo bolj kot kadarkoli prej prednost izdelkom in storitvam iz okolju prijaznih virov. Organizacije z uvedenim in certificiranim sistemom ravnanja z okoljem pripomorejo k varstvu okolja in trajnostnemu razvoju družbe.


Kaj je certifikat ISO 14001?


Certifikat ISO 14001 za ravnanje z okoljemISO 14001 je mednarodno priznan standard sistemov vodenja, ki ga je izdala organizacija ISO. Standard zagotavlja preizkušen okvir za zagotavljanje skladnosti delovanja organizacije s predpisi, ki urejajo okoljske vidike. Organizacije, ki poslujejo v skladu z zahtevami standarda ISO 14001 in so redno presojane s strani neodvisne certifikacijske ustanove, lahko prejmejo certifikat ISO 14001.
Sistem ravnanja z okoljem je namenjen kritični oceni in presoji okoljskega stanja v organizaciji, obvladovanju pomembnih okoljskih vidikov in merjenju ključnih parametrov delovanja, ki lahko pomembno vplivajo na okolje. Organizacije z okoljskim certifikatom za ravnanje z okoljem garantirajo, da bo delo opravljeno na okolju prijazen način.


Pridobitev certifikata sistema ravnanja z okoljem ISO 14001


Za uspešno pridobitev certifikata ISO 14001 mora imeti organizacija vzpostavljen sistem poslovanja po zahtevah, ki jih določa vsebina standarda ISO 14001. Pri odločitvi k izgradnji sistema ravnanja z okoljem po načelih standarda ima ključno vlogo zavezanost in podpora vodstva organizacije.
Proces pridobitve certifikata poteka po ustaljenih postopkih internih pravilnikov certifikacijskih organov. V Bureau Veritas postopek pridobitve certifikata prilagodimo željam in potrebam posamezne organizacije. Na željo stranke izvedemo predpresojo, pri kateri naredimo analizo vrzeli in določimo trenutni položaj organizacije v primerjavi z zahtevami standarda. Sledi načrtovanje presoje in morebitnih korektivnih ukrepov. Glede na ugotovitve certifikacijske presoje mora namreč organizacija izvesti ustrezne ukrepe, ki so potrebni za uspešno pridobitev certifikata. Sledi izdaja certifikata sistema ravnanja z okoljem. V drugem in tretjem letu po pridobitvi certifikata se izvajajo kontrolne presoje. Po treh letih sledi recertifikacija. Tovrstno ocenjevanje skladnosti z zahtevami standarda je nujno za ustrezno ravnanje z okoljem, ki ga zagotavlja in potrjuje certificiranje po standardu ISO 14001.
Bureau Veritas Certification je vodilna certifikacijska hiša v svetu. Ocenjevanje skladnosti, certificiranje in usposabljanje o novih sistemskih pristopih ter orodjih za obvladovanje in izboljševanje sistemov vodenja nudimo v več kot 100 državah po vsem svetu.


Potrdite svojo vrednost in postanite član mednarodne družine, priznane po vsem svetu!


Bureau Veritas | Ravnanje z okoljem, Certifikat ISO 14001, Sistemi ravnanja z okoljem, varstvo okolja - povezave do naše spletne strani:

- Ravnanje z okoljem
- Certifikat ISO 14001
- Sistemi ravnanja z okoljem
- Varstvo okolja