Ponudba
Pošlji povpraševanje

Kako lahko razdelimo poslovna tveganja, ki ogrožajo podjetja?

V podjetjih se ves čas srečujemo z najrazličnejšimi tveganji. Eno izmed takšnih je poslovno tveganje. Med poslovna tveganja uvrščamo tista, ki so povezana s sposobnostjo ustvarjanja poslovnih prihodkov, obvladovanjem poslovnih procesov in ohranjanjem vrednosti sredstev. Poslovna tveganja lahko razdelimo na tista, ki prihajajo od zunaj (zunanja tveganja) in tista, ki izvirajo iz sfere podjetja (notranja tveganja). Zunanja poslovna tveganja so povezana s spremembami makroekonomskih pogojev poslovanja na ključnih trgih. Od nastopa svetovne finančne krize se je izpostavljenost skupine omenjenim tveganjem močno povečala. Notranja (tudi prodajna) poslovna tveganja so povezana s konkurenčnostjo pri prodaji izdelkov in storitev. Obsegajo tveganje ustrezne trženjske strategije (blagovna znamka, cenovna in funkcionalna konkurenčnost proizvodov, dizajn), naraščanje pogajalske moči velikih kupcev in kakovosti poprodajnih storitev.

Ocene tveganja

Poslovna tveganja niso edina tveganja, ki pestijo podjetja

Seveda pa poslovna tveganja niso edina tveganja, s katerimi se v podjetjih srečujemo. Tako imamo v podjetništvu opraviti tudi z finančnimi tveganji ter tveganji glede zdravja zaposlenih. Za uspešno poslovanje podjetja je potrebno vsa tveganja dobro obvladovati in v naprej predvideti možne nevarnosti, ki se jim lahko tako izognemo že v naprej. Seveda pa moramo poleg tega v podjetju poskrbeti tudi za varstvo osebnih podatkov na delovnem mestu, ki se je še posebej zaostrilo z uvedbo uredbe GDPR.

Cene ocene tveganj v podjetju so dan danes izjemno konkurenčne

Kot smo omenili, lahko tveganja dobro obvladujemo, če znamo nevarnosti, ki pretijo, predvideti v naprej. Ne glede na to, o kateri vrsti tveganja govorimo, je zato dobro, da se odločimo za storitev ocene tveganja, ki jo izvajajo različna podjetja. Lahko se odločimo za oceno poslovnega tveganja, za oceno tveganja, ki izhaja iz projekta, pa tudi za oceno nevarnosti pri delu.

Ocene tveganja

Izjemno pomembno je zagotavljanje varnosti pri delu

Slednja je še posebej pomembna, saj mora vsak delodajalec za svoje zaposlene ustvariti okolje, ki ponuja dobre, varne in zdrave delovne pogoje. S tem namenom morajo delodajalci zagotavljati upodabljanja zaposlenih, poleg tega pa so jih dolžno opozoriti tudi na nevarnosti, ki bi se med delom lahko pojavile. Delodajalec pa je dolžan zagotoviti tudi oceno tveganja z izjavo o varnosti. Zakon o varnosti in zdravju pri delu namreč določa, da mora delodajalec pisno oceniti tveganja, katerim so delavci izpostavljeni ali bi lahko bili izpostavljeni pri delu ter da mora delodajalec načrtovati promocijo zdravja na delovnem mestu. Poleg tega pa mora delodajalec sprejeti ukrepe za varovanje delavcev pred nasiljem, trpinčenjem in psihosocialnimi tveganji in ukrepe za preprečevanje uživanja alkohola in drugih psihoaktivnih snovi na delovnem mestu.

Ne glede na to, o kateri vrsti tveganja govorimo, se moramo znati zaščititi in tako poskrbeti za nemoteno delovanje našega podjetja in za zdravje ter varnost naših zaposlenih. Pri tem so nam lahko v veliko pomoč različni standardi. Tako lahko za zdravje naših zaposlenih dobro poskrbimo s pridobitvijo certifikata OHSAS 18001, za tveganja pri projektu pa na primer z izvedbami študij HAZID in HAZOP.

Preverite našo ponudbo storitev v sklopu ocenevanja tveganj

Cena ocene tveganja je konkurenčna tudi v podjetju Bureau Veritas

Tudi v primeru poslovnega tveganja je dobro izvesti študije, ki bodo tveganje zaznale in nam ga pomagale uspešno preprečiti. V podjetju Bureau Veritas svojim strankam pomagamo pri preprečevanju najrazličnejših tveganj. Cena ocene tveganja je pri nas izjemno konkurenčna, storitev pa je izvedena kakovostno in natančno. Seveda se veliko ljudi sprašuje, koliko časa za oceno tveganja potrebujemo. Dejstvo je, da je to odvisno od kompleksnosti posameznega primera. Za manjša tveganja lahko zagotovimo oceno tveganja že v nekaj dneh, za tista kompleksnejša pa si je potrebno vzeti tudi do nekaj tednov.

Seveda smo vam za vsa vprašanja na voljo tako po telefonu kot tudi po e-pošti, kjer vam bomo odgovorili hitro in natančno in vam tako pomagali pri odločitvi o tem ali našo storitev potrebujete, seveda pa vam bomo po tem, ko nekoliko spoznamo vašo situacijo, enostavneje povedali več tudi o ceni ocene tveganja.