Ponudba
Pošlji povpraševanje

Kaj je projektiranje in kakšna so tveganja, ki se pojavljajo?

Projektiranje je eden izmed postopkov, ki se morajo v sklopu gradbeništva nujno izvesti. V sklopu projektiranja največkrat govorimo o projektiranju objektov, ki ga lahko izvedemo s pomočjo različnih izvajalcev, le-ti pa nam morajo pred samim začetkom predložiti tudi ceno projektiranja in načrt del, ki jih bodo opravili. Projektiranje je urejeno tudi z zakonom, saj bomo le tako lahko preprečili nevarnosti, ki se med projektiranjem pojavljajo. Veliko ljudi pa se sprašuje, kaj je projektiranje in kdo se z njim ukvarja.

Projektiranje obsega izdelavo projektne in tehnične dokumentacije ter s tem povezano svetovanje, ki ga glede na vrsto načrtov delimo na arhitekturno projektiranje, krajinsko-arhitekturno projektiranje, gradbeno projektiranje in drugo projektiranje.

Velikokrat pa se lahko tudi v sklopu projektiranja pojavijo različna tveganja, ki so lahko povezana tako z zunanjimi kot tudi z notranjimi dejavniki. Ko govorimo o nevarnostih, ki izhajajo iz zunanje sfere projekta navadno govorimo o nevarnosti, ki s projektom nimajo neposredne povezave, vendar ga lahko vseeno poškodujejo ali celo uničijo. Sem navadno štejemo delovanje tretjih oseb ali pa naravne pojave. Na drugi strani pa poznamo nevarnosti, ki izhajajo iz notranje sfere projekta. Ko govorimo o teh nevarnostih govorimo o tveganjih, ki so neposredno povezana s projektom – na primer napake v projektu samem ali pa napake v materialu.

Projektiranje

Študije, ki lahko znatno zmanjšajo tveganja pri projektiranju objekta

Vsem navedenim tveganjem pa se da dan danes že preprosto in elegantno izogniti. Zelo uporabni pri tem sta študiji HAZID in HAZOP, ki služita preučevanju nevarnosti, ki pretijo objektom in minimiziranju tveganj.

Študija HAZID predstavlja orodje za prepoznavanje nevarnosti, ki ga uporabimo v zgodnji fazi graditve objekta, navadno takrat, ko so na voljo diagrami poteka, osnutki energijskih in masnih bilanc ter načrti zemljišča in objekta. Prav tako je potrebno poznati vire zunanjih nevarnosti, denimo obstoječo infrastrukturo na gradbišču, vremenske vplive in geotehnološke podatke. HAZID predstavlja orodje, ki omogoča načrtovanje, in deluje kot pomoč pri organizaciji izsledkov s področja varnosti in zdravja pri delu. Pri izvedbi študije sodeluje veliko posameznikov, med drugim osebje investitorja, načrtovalca, inženiringa in projektnega ter izvedbenega vodenja.

S pomočjo študije HAZID bomo že v najzgodnejši fazi projektiranja objekta identificirali nevarnosti, ki objektu grozijo, posledično pa jih bomo lahko tudi učinkovito preprečili.

Na drugi strani je metoda HAZOP metoda, ki jo uporabljamo v kasnejših fazah projektiranja. Gre za preizkušeno in strukturirano metodo za prepoznavanje nevarnosti pri projektiranju ali pri načrtovanih modifikacijah. V okviru te tehnike bomo s pomočjo izbranega tima natančno pregledali postopek in projektantske načrte za nove ali obstoječe objekte, in tako ocenili možnost nevarnosti v primeru delovanja zunaj določene funkcije ali odpovedi posameznih delov opreme in posledičnih učinkov na objekt v celoti.

Projektiranje objektov

Več o tem

Obe študije lahko ob projektiranju objekta izvedemo v Bureau Veritas

Obe študiji izvajamo tudi v podjetju Bureau Veritas, kjer bomo s pomočjo omenjenih metod odkrili pomanjkljivosti pri projektiranju ter tako minimizirali tveganja, ki se pojavljajo pri vašem projektu. Projektiranje objektov pa bo tako veliko varnejše, varnejša pa bo tudi uporaba objektov po njihovi izgradnji. Veliko ljudi se sprašuje, koliko časa za izvedbo obeh študij v Bureau Veritas potrebujemo. Seveda je čas trajanja izvedbe odvisen od zahtevnosti in velikosti projekta – večji kot je projekt, dalj časa bo trajala tudi izvedba študije. Na drugi strani pa lahko povemo, da študij manj zahtevnih projektov trajajo zgolj nekaj ur, tistih malo bolj kompleksnejših pa tudi več tednov.

Pristop k posameznemu projektu je v naši pisarni oseben, kar zagotavlja še boljše in kakovostnejše rezultate. Naša ekipa je sestavljena iz strokovnjakov, ki svoje področje obvladajo in tako poskrbijo, da bo vaš projekt varen in zaščiten. 

Kaj je projektiranje