Ponudba
Pošlji povpraševanje

Izjava o varnosti z oceno tveganja

Čemu pravzaprav služi izjava o varnosti z oceno tveganja

Zakon o varnosti in zdravju pri delu nalaga delodajalcem pa tudi samozaposlenim osebam, da pisno ocenijo tveganja ki so jim zaposleni izpostavljeni ali bi jim lahko bili izpostavljeni pri delu. Ocena tveganja se izvaja z namenom, da bi se preprečila tveganja za poškodbe in okvare zdravja delavcev na delovnih mestih, kar naj bi bil tudi končni cilj vsakega delodajalca.

Več o oceni tveganja

Kot delodajalca lahko po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu štejemo vsako pravno ali fizično osebo in drug subjekt, kot so državni organ, lokalno skupnost, podružnico tujega podjetja ter diplomatsko in konzularno predstavništvo, ki zaposluje delavca oz. zaposlenega. Na drugi strani lahko kot delavca štejemo osebo, ki pri delodajalcu opravlja delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali kakršnikoli drugi pravni podlagi.

Kaj vse moramo opredeliti v sklopu ocene tveganja?

V sklopu ocene tveganja pa ločimo tudi izjavo o varnosti z oceno tveganja. Izjava o varnosti z oceno tveganja je izjava s katero delodajalec določi posebne zdravstvene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati delavci, ki želijo opravljati določeno delo oz. se nahajajo v delovnem procesu, ali za uporabo posameznih sredstev za delo, na podlagi strokovne ocene izvajalca medicine dela. Izjavi o varnosti z oceno tveganja mora delodajalec priložiti še zapisnik o posvetovanju z delavci oz. njihovimi predstavniki.


Ocenjevanje tveganj sestoji iz naslednjih postopkov:

  • opredelitev nevarnosti,
  • opredelitev delovnih mest in delavcev, ki so izpostavljeni tveganju,
  • ocenitev ravni oziroma stopnje tveganja,
  • določitev potrebnih ukrepov za preprečevanje tveganja oziroma zmanjševanja tveganja,
  • revizijo oz. dopolnjevanje v primeru sprememb tehnoloških postopkov in ob uvajanju novih tehnologij.


Zavedati se je potrebno, da je obvladovanje tveganj v podjetju izjemno pomembno, saj lahko v nasprotnem primeru prihaja do zares velike škode, ogroženo pa je tudi zdravje vseh zaposlenih, zato je izjava o varnosti z oceno tveganja nujna.

Ocena tveganja primer


Primere ocene tveganja lahko najdemo na spletu. Oceno poslovnega tveganja pa izvajamo tudi v podjetju Bureau Veritas, kjer bomo poskrbeli, da bo tveganje izjemno majhno. Cene ocene tveganja so dostopne na spletu.

Podučite se o poslovnem tveganju