Ravnanje z okoljem: smernice okoljevarstvene politike narekuje standard ISO 14001


Iso standardi Bureau VeritasRavnanje z okoljem zajema celovito obvladovanje okoljskih vidikov in okoljevarstvene politike. Ne gre zgolj za izpolnjevanje zakonskih predpisov, pač pa je vse pomembnejše tudi učinkovito izkoriščanje virov, preprečevanje onesnaženja, zmanjševanja emisij in odpadkov, konec koncev pa tudi luč v kateri se predstavljate svojim strankam, partnerjem, investitorjem. Odgovorno ravnanje z okoljem je danes pomembnejše kot kdaj koli prej. Kako podjetja prispevajo k varnemu okolju in zakaj je takšna skrb dobrodošla?

Odgovorno ravnanje z okoljem prinaša številne prednosti

Smernice za odgovorno ravnanje z okoljem v podjetjih pogosto narekuje standard ISO 14001. Sistemi ravnanja z okoljem, ki jih predvideva ta certifikat zajemajo celovito obvladovanje okoljskih vidikov storitvene, proizvodne in drugih dejavnosti. S pomočjo ISO 14001 sistemov ravnanja z okoljem organizacije lažje obvladujejo svojo okoljevarstveno politiko. Med nekaterimi prednostmi, ki jih pravilno ravnanje z okoljem, poleg očitne koristi za okolje, prinaša, so večja konkurenčnost na trgu ter povečano zaupanja strank, kupcev, investitorjev, partnerjev in javnosti, posledično pa tudi večja uspešnost.

ISO STANDARDI ZA RAVNANJE Z OKOLJEM

Okolju prijazno podjetje

odgovorno ravnanje z okoljem - 14001Skladnost z zahtevami standarda po odgovornem ravnanju z okoljem dokažite z ustreznim certifikatom. Če želite biti okolju prijazno podjetje, si lahko pomagate s standardom ISO 14001, ki ga vključite v sistem vodenja. Odgovorno ravnanje z okoljem dokazuje, da ste vredni zaupanja, da delujete v smeri razvoja ter da se zavedate, da je varno in zdravo okolje, kjer živite in delate osnovni pogoj za uspešen razvoj. Varovanje in skrb za okolje je pravica in hkrati dolžnost ter odgovornost. ISO standard 14001 uporablja več sto tisoč podjetij in organizacij po vsem svetu, da bi odgovorile na izzive, ki jih njihove dejavnosti predstavljajo za ravnanje z okoljem. Za zagotavljanje uspešnosti sistema so v zadnji izdaji standarda iz leta 2015 dodane nekatere nove in spremenjene zahteve. Te se nanašajo in predvidevajo dosledno zavezanost k standardu, ki ga more upoštevati tako vodstvo, kakor tudi vsi zaposleni za maksimalno učinkovitost.

Aktivnosti ob prehodu na nove izdaje standardov.