Ponudba
Pošlji povpraševanje

Zakon o varnosti in zdravju pri delu


Zakon o varnosti in zdravju pri delu določa temeljna načela varnosti in zdravja pri delu. Vsak delodajalec mora svojim zaposlenim zagotoviti varno in zdravo delovno okolje. To doseže s preprečevanjem, z odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri delu, z obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi. Delodajalec mora upoštevati spreminjajoče se okoliščine ter izvajati take preventivne ukrepe in izbirati take delovne in proizvajalne metode, ki bodo zagotavljale izboljševanje stanja in višjo raven varnosti in zdravja pri delu, ter bodo vključene v vse aktivnosti delodajalca in na vseh organizacijskih ravneh.
Kakovostno obvladovanje poklicnih tveganj izboljšuje delovne razmere, zmanjšuje število poškodb pri delu in obseg bolniškega staleža. Obenem izboljšuje vzdušje v podjetju in zmanjšuje možnosti, da bi bili kaznovani za kakšen prekršek. Predpisi o varnosti in zdravju pri delu so kompleksni in vodenje varstva pri delu je uspešno le, če temelji na znanju, kulturi in načrtno vključuje vse možne vplivne akterje.

VEČ O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU

Zakon o varnosti pri delu - izjava o varnosti z oceno tveganja

zakon o varnosti in zdravju pri deluIzjava o varnosti in zdravju pri delu je eden osnovnih internih aktov vsakega podjetnika. Zakonodaja, torej Zakon o varnosti in zdravju pri delu, določa, da mora vsak delodajalec izdelati in sprejeti Izjavo o varnosti z oceno tveganja, s katero pisno izjavi, da izvaja vse ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu. Ocena tveganja je še posebej pomemben del te izjave. Z njo namreč odkrijemo vse očitne, pa tudi skrite nevarnosti in škodljivosti v podjetjih oz. na delovnih mestih.
Strokovne podlage za izjavo o varnosti z oceno tveganja izdela delodajalec sam ali pa zunanji strokovni sodelavec, ki imajo dovoljenje za delo po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu.

Če vas zanima, kaj je varnost in zdravje pri delu, vas vabimo, da obiščete Bureau Veritas Ljubljana ali našo spletno stran: www.bureauveritas.si. Nudimo celovit obseg storitev preverjanja skladnosti s predpisi na področju varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti. Vabljeni.

varnost pri deluvarnost in zdravje pri delu