ISO 14001 – mednarodni standard za ravnanje z okoljem

 

ISO 14001 uporabljajo organizacije po vsem svetu, da bi odgovorile na izzive, ki jih njihove dejavnosti predstavljajo za okolje. Odgovorno ravnanje z okoljem vse bolj postaja ključni nabavni kriterij in okoljsko ozaveščeni odjemalci raje sklepajo kupčije s sorodno mislečimi organizacijami, torej s takšnimi, ki nazorno prikažejo svoj odnos do okolja tako, da pridobijo certifikat lS0 14001

Cilj standarda je odgovorno ravnanje z okoljem, torej ohranjanje okolja in primernih življenjskih pogojev za nadaljnje generacije. ISO 14001 obsega izpolnjevanje zakonskih zahtev, učinkovito izkoriščanje virov ter preprečevanje onesnaženosti okolja. Standard podrobno navaja najbolj pomembne zahteve za prepoznavanje, obvladovanje in spremljanje okoljskih vidikov vsake organizacije. Standard ISO 14001 opisuje tudi, kako voditi in izboljšati celotni sistem.

 

Certifikat ISO 14001 – odgovorno ravnanje z okoljem prinaša številne prednosti

 

Če želi organizacija pridobiti in obdržati certifikat ISO 14001, mora izpolnjevati vse zakonske zahteve, ki jih zahteva varstvo okolja, sprejeti svojo okoljsko politiko za ravnanje z okoljem in jo nato izvajati tako, kot je bilo zamišljeno in načrtovano. Standard ISO 14001 zahteva, da mora biti v okoljski politiki izražena zavezanost k neprestanemu izboljševanju varstva okolja, vendar pa ne postavlja nobenih meril, v kolikšni meri se mora varstvo okolja izboljševati. V zadnjih 10 letih je standard ISO 14001 v svetovnem merilu postal orodje, ki se ga da učinkovito uporabiti za obvladovanje vpliva organizacij na okolje.

Skrb za okolje izboljša podobo vašega podjetja, hkrati pa lahko ustrezno obravnavanje okoljskih problemov pripomore h gospodarskim koristim in tako poveča konkurenčnost vašega podjetja.

Certifikat ISO 14001 pa prinaša tudi naslednje koristi za vaše podjetje:

  • večje zaupanje kupcev, investitorjev, javnosti in lokalne skupnosti;
  • izboljšanje nadzora stroškov s pomočjo ohranjanja vloženih materialov in energije;
  • zmanjšano tveganje za odškodninsko odgovornost in posledično pocenitev zavarovalnih premij; in
  • lažjo pridobitev raznih dovoljenj za obratovanje.

 

certifikat iso 14001

 

Bureau Veritas - kakovostne in celovite rešitve certificiranja

 

Bureau Veritas svojim odjemalcem zagotavlja celovite rešitve na področju kakovosti, varnosti in zdravja, okolja in družbene odgovornosti (QHSE). Z inovativnim pristopom odjemalcem pomaga pri doseganju skladnosti z zahtevami zakonodaje in standardov, s čimer zmanjšuje tveganja, izboljšuje učinkovitost in uspešnost organizacij ter spodbuja njihov trajnostni razvoj.

 

ISO 14001 - preverjeno in dokazano orodje za učinkovito zmanjševanje vplivov podjetja na okolje. Dokažite svojo odgovornost do okolja in pridobite certifikat ISO 14001.

 

Vabljeni na našo spletno stran. 

 

Bureau Veritas | Mednarodni standardi za sisteme vodenja.

VPRAŠAJTE NAS
NAPIŠI KOMENTAR
NAHAJATE SE V KATEGORIJI
VPRAŠAJTE NAS
B2BB2C
BUREAU VERITAS, Mednarodno podjetje za ocenjevanje skladnosti, certificiranje in usposabljanje s področja kakovosti, okolja ter zdravja in varnosti, d.o.o.
Naslov
Linhartova cesta 49A
1000 Ljubljana
Spletna stran
01 4757600
Seznam fraz
iso 14001, certifikat iso 14001, ravnanje z okoljem
ZEMLJEVID
DRUŽABNA OMREŽJA