Ponudba
Pošlji povpraševanje

ISO standardi za različna področja

Mednarodno veljavni standardi za sisteme vodenja, storitve in produkte

Iso standardni 9001ISO standarde izdaja mednarodna organizacija za standardizacijo s sedežem v Ženevi. Ustanovljena je bila leta 1947. Do potrebe po ustanovitvi takšne organizacije je prišlo po razmahu mednarodne trgovine v 20. in 21. stoletju. Dandanes so ISO standardi mednarodno priznani, temeljijo na skupni (poenoteni) terminologiji in skrbijo za skladnost poslovanja na področju kakovosti (ISO 9001), varnosti in zdravja pri delu (OHSAS 18001) ter ravnanja z okoljem (ISO 14001). S pridobitvijo ISO standardov si podjetje olajša poslovanje na domačih in tujih trgih, odjemalci pa se lahko prepričajo o kakovosti storitev ali produktov. ISO standardi vam pomagajo, da se osredotočite na tisto, kar je v vašem podjetju zares pomembno, in da na izbranih področjih vseskozi napredujete ter sledite razvoju. S pomočjo ISO standardov boste zadovoljili pričakovanja strank, dosegli zastavljene cilje, bili konkurenčni in sposobni dokazati svojo kakovost in učinkovitost na trgu. Za dodatne informacije o ISO standardih obiščite našo spletno stran.

ISO 9001

Standard ISO 9001 je zelo razširjen in uveljavljen standard. ISO 9001 obravnava različne vidike vodenja kakovosti - od vodenja, izboljšav, vključevanja ljudi pa vse do odnosa z odjemalci in dobavitelji. Prva izdaja je izšla leta 1987, sledile so izdaje leta 1994, 2000 in 2008, zadnja z imenom ISO 9001:2015 pa je izšla 22. septembra 2015. Natančno razlago sprememb, ki jih prinaša nov standard ISO 9001 si lahko ogledate na naši spletni strani.

ISO 14001


Standard ISO 14001 opredeljuje ravnanje z okoljem. Za pridobitev certifikata ISO 14001 more podjetje izkazati skladnost poslovanja z zahtevami standarda in skrbno ravnati z naravnimi viri in pridelanimi odpadki. Dejavnost podjetja mora biti skladna z načeli in načrti okolje politike. ISO 14001 je del večje skupine standardov. Prvič je bil uveden leta 1996, druga izdaja je sledila leta 2004, popolnoma nova verzija ISO 14001 pa je izšla 15. septembra 2015 (ISO 14001:2015).

Bureau Veritas Slovenija | ISO standardi olajšajo poslovanje doma in v tujini.