Ponudba
Pošlji povpraševanje

Pomen ustrezne obravnave varnosti in zdravja pri delu v organizacijah: Zdrava delovna mesta so dobra za vse in predvsem za posel

Usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu je vse prevečkrat označeno kot »nepotrebno upravno breme«, ki je potrebno le za izpolnjevanje pravnih določil, a je vse prej kot to. Z učinkovitim obvladovanjem tveganj se lahko izognete negativnim učinkom na svoje delavce in si predvsem v času gospodarske negotovosti ustvarite prednost pred konkurenco. Zdravi in zadovoljni zaposleni so namreč bistvenega pomena za dobro produktivnost podjetja in pozitivne rezultate.
Stres in psihosocialna tveganja v današnjem modernem času povzročajo največ težav z varnostjo in zdravjem delavcev. Zaradi raztresenosti in preobremenjenosti delavci hitreje in pogosteje storijo napake in so zato bolj izpostavljeni nevarnostim na delovnem mestu. Da bi se temu izognili, morate poskrbeti, da so delavci dobro usposobljeni in kos svojim delovnim nalogam ter niso preveč obremenjeni. Težave lahko nastopijo tudi, kadar delavec ne ve točno, kaj se od njega pričakuje in je zato bolj pod stresom, kot če bi poznal zahteve svojega delovnega mesta. Med najpogostejša psihosocialna tveganja se uvrščajo slabi odnosi med sodelavci, pomanjkanje podpore vodstva ali sodelavcev ter neučinkovito komuniciranje v povezavi s slabo organiziranostjo dela. Ko delavec doseže svoj zgornji limit zmogljivosti, se lahko zlomi, kar pomeni veliko škodo za delodajalca, saj nastopijo bolniški staleži in odsotnost delavcev, kar pomeni zmanjšano produktivnost in višje stroške za podjetje. Vendar psihosocialnih tveganj ne gre zamenjevati z zdravim in zahtevnim, vendar spodbudnim delovnim okoljem. Če delavec ni sposoben zahtevnejših nalog v zdravem okolju, potem bi bilo za premisliti o manj zahtevnem delovnem mestu.

Kjer vlada dobra klima, delavci bolje delajo

Varnost in zdravje pri delu za boljšo delovno klimoVodilni kader, ki se zaveda, kako pomemben je vsak delavec v njihovem podjetju, bo veliko vložil v varnost in zdravje pri delu za svoje zaposlene. Ne bodo zgolj sledili točki zakona, ki vsakih nekaj let (periodika je odvisna od delovnega mesta in izpostavljenosti delavca nevarnostim pri delu) zahteva opraviti usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu, ampak bodo storili še korak več - delavcu omogočili bolj zdravo in varno okolje z izboljšavami delovnega okolja in dobro klimo v podjetju. Včasih ni le denar tisti, ki delavca prepriča, da se zaposli ali ostane na nekem delovnem mestu, ampak je klima pomembnejša. Vsi raje delamo v prijetnem okolju, kjer se dobro počutimo in vemo, kaj se od nas pričakuje in smo za dobro delo tudi poplačani.
V spodbudnem okolju so tudi delavci bolj produktivni in angažirani za delo, zato so rezultati občutno boljši. To tudi blagodejno vpliva na duševno zdravje delavcev, hkrati pa jim daje občutek osebne in socialne varnosti v življenju, neko stabilnost, da dobro funkcionirajo tudi zunaj delovnega okolja. Boljši občutek družbene vključenosti, identitete in statusa pa omogočata tudi razvoj in povečanje samozavesti. Če človek raste skozi življenje, lahko vedno znova cilja proti višjim ciljem in doprinaša pozitivno rast tudi podjetju, kjer je zaposlen.

VEČ O VARNOSTI PRI DELU

Neprimerna skrb za varnost in zdravje pri delu ima kup negativnih posledic

Slika slabega obvladovanja psihosocialnih tveganj in stresa v delovnem okolju so predvsem slabo počutje in duševno zdravje zaposlenih, izgorelost, težave s koncentracije (zato sledijo napake pri delu), težave v domačem okolju, negativna nastrojenost ter številne bolezni. Te posledice se seveda izražajo tudi na organizacijo zaposlenega, ki ima zato slabše rezultate, veliko koriščenih dni bolniške, prezentizma (ko vseeno pridejo v službo bolni delavci, a so zato slabše učinkoviti) ter več nezgod in poškodb pri delu. Po izsledkih mednarodnih raziskav so bolniški staleži psihosocialno obremenjenih delavcev daljši kot sicer in je pri njih tudi višja stopnja predčasnih upokojitev.

Kaj lahko storite, da se popravi klima v vašem podjetju?

Prvi korak je zavedati se težav v vaši organizaciji, nato sledi pregled stanja in odpravljanje težav. Naše strokovno osebje vam pri tem lahko pomaga in predlaga izboljšave na delovnih mestih, ki bi pripomogle k odpravljanju težav in izboljšanju delovne klime. Bureau Veritas ima dolgoletno tradicijo na področju varnosti in zdravja pri delu, obvladovanju tveganj in sistemih vodenja, zato vam lahko pomagamo na več mestih hkrati in pripomoremo še k boljšim poslovnim rezultatom vašega podjetja.