Ponudba
Pošlji povpraševanje

Dokažite kakovost svojih storitev s certifikatom EN 15038


Kakovostni prevod mora biti brez napak ter jasno, smiselno in natančno prenesti pomen izvirnega besedila. Kakovostni prevod je ključnega pomena pri uspešnem poslovanju na tujih trgih, strošek kakovosti pa pomeni naročniku investicijo, ki se mu povrne s prepoznavnostjo njegovih izdelkov in storitev na tujih trgih.


Kako zagotoviti in dokazovati kakovost prevajalskih storitev?


Za zagotovitev merljivosti in kakovosti prevajalskih storitev je Evropski odbor za standardizacijo potrdil standard EN 15038, prvi evropski specifični standard za prevajalske storitve. Glavni namen standarda EN 15038 je vzpostavitev in definicija zahtev, ki jih morajo ponudniki prevajalskih storitev izpolniti, da zagotovijo kakovost svojih prevodov. Standard nudi definicijo in opis popolne prevajalske storitve, zagotavlja enotno terminologijo, ki se uporablja na področju prevajanja, določa osnovne zahteve za jezikovne storitve ter vzpostavlja okvir za sodelovanje med strankami in ponudniki storitev v smislu pravic in dolžnosti. Prevajalske agencije z uvedenim in certificiranim EN 15038 nenehno izboljšujejo svoje storitve s pomočjo zunanjih presoj neodvisne organizacije, dosegajo visoko zaupanje strank in konkurenčno prednost na trgu prevajalskih storitev.


Pridobitev certifikata EN 15038


Kakovost prevajalskih storitev EN 15038Za uspešno pridobitev certifikata EN 15038 mora imeti organizacija vzpostavljen sistem poslovanja po zahtevah, ki jih določa vsebina standarda EN 15038. Proces pridobitve certifikata poteka po ustaljenih postopkih internih pravilnikov certifikacijskih organov. V Bureau Veritas postopek pridobitve certifikata prilagodimo željam in potrebam posamezne organizacije. Na željo stranke izvedemo predpresojo, pri kateri naredimo analizo vrzeli in določimo trenutni položaj organizacije v primerjavi z zahtevami standarda. Sledi načrtovanje presoje in morebitnih korektivnih ukrepov. Glede na ugotovitve certifikacijske presoje mora namreč organizacija izvesti ustrezne ukrepe, ki so potrebni za uspešno pridobitev certifikata. Sledi izdaja certifikata za kakovostno prevajanje. V drugem in tretjem letu po pridobitvi certifikata se izvajajo kontrolne presoje. Po treh letih sledi recertifikacija. Tovrstno ocenjevanje skladnosti z zahtevami standarda je nujno za ustrezno kakovost prevajanja, ki jo zagotavlja in potrjuje certificiranje po standardu EN 15038.

Koristi certificiranega sistema EN 15038


Certifikat pomeni za vašo organizacijo ne le konkurenčno prednost na trgu, ampak tudi višji ugled, zadovoljne uporabnike in nepretrgano rast poslovnih uspehov, ki se bo odražala v učinkovitejšem delovanju, večjih prihrankih in višjem dobičku.
Bureau Veritas Certification je vodilna certifikacijska hiša v svetu. Ocenjevanje skladnosti, certificiranje in usposabljanje o novih sistemskih pristopih ter orodjih za obvladovanje in izboljševanje sistemov vodenja nudimo v več kot 100 državah po vsem svetu.


Potrdite svojo vrednost in postanite član mednarodne družine, priznane po vsem svetu!


Bureau Veritas | Kakovost prevajalskih storitev, certifikat za kakovostno prevajanje, EN 15038 - povezave do naše spletne strani:

- Kakovost prevajalskih storitev
- Certifikat za kakovostno prevajanje
- EN 15038