Ponudba
Pošlji povpraševanje

Varnost in zdravje pri delu: kako poteka usposabljanje?

Varnost in zdravje pri delu predstavljata osnovo, ki mora biti zagotovljena pri vseh poklicih oziroma pri vseh vrstah delovnih zadolžitev. Seveda pa je od narave delovnega mesta odvisno, kaj natanko pomenita varnost in zdravje pri delu. Zahtevnejše in nevarnejše delo pomeni tudi drugačne metode, da se zagotovita ustrezna varnost in zdravje pri delu. Tako tudi usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu ne poteka vedno enako, ampak je prilagojeno specifičnemu delovnemu mestu, pri čemer je pomembno, da sledimo predpisom pravilnika o varnosti in zdravju pri delu.


Delodajalčeva dolžnost je, da zagotovi ustrezno varnost in zdravje pri delu

pravilnik o varnosti in zdravju pri deluZakon o zdravju in varnosti o delu obvezuje vsakega delodajalca, da poskrbi za ustrezno usposabljanje delavcev ter s tem zagotovi varnost in zdravje pri delu za vse zaposlene, kar potrjuje Izjava o varnosti in zdravju pri delu. Zdi se samoumevno, da se usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu (ter varstva pred požarom) izvede takoj ob sklenitvi delovnega razmerja, torej že pred začetkom dela, vendar pa to ni edina situacija, v kateri Zakon o zdravju in varnosti o delu predvideva izvedbo usposabljanja. Tudi če je delavec že opravil usposabljanje, se mora to ponoviti ob morebitni razporeditvi na novo delovno mesto. Prav tako pa se mora usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu izvesti ponovno, če pride do uvedbe nove delovne tehnologije ali spremembe delovnega procesa.


Usposabljanje združuje pridobivanje teoretičnega in praktičnega znanjausposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu

V skladu s pravilnikom o varnosti in zdravju pri delu, je - kot že omenjeno -usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom prilagojeno konkretnemu delovnemu mestu in delavčevim zadolžitvam, pa tudi morebitnemu predznanju delavca. Usposabljanje zajema tako pridobivanje teoretičnega znanja kot praktičnih veščin, program pa pred samim začetkom potrdi delodajalec.


Preizkus in pridobitev potrdila o uspešno opravljenem usposabljanju

Izjava o varnosti in zdravju pri delu oziroma Izjava o varnosti z oceno tveganja se pridobi po tem, ko je delavec uspešno opravil preizkus znanja, ki ga je pridobil med usposabljanjem. Izjava o varnosti z oceno tveganja vsebuje tudi informacije o veljavnosti potrdila, ki je prav tako odvisna od specifik posameznega delovnega mesta.

IZJAVA O VARNOSTI Z OCENO TVEGANJA