Ponudba
Pošlji povpraševanje

Projektiranje: pomemben del je ocena tveganja pri projektu

Projektiranje objektov je proces, ki zahteva izkušeno ekipo in ogromno znanja, hkrati pa seveda precej fleksibilnosti. Med samim procesom se namreč nemalokrat pojavijo ovire, ki jih nismo mogli v celoti predvideti, zato je potrebno hitro ukrepanje. Da bi se v čim večji meri izognili tovrstnim težavam, je sicer nujno, da se še pred začetkom preučijo potencialna tveganja pri projektu. Tako je mogoče odpraviti določene težave, še preden bi dobile mnogo večjo razsežnost.

Strokovno projektiranje objektov: kaj so največja tveganja pri projektu?

Kaj so torej tista najbolj tipična tveganja pri projektu, na katera moramo biti pozorni, ko gre za projektiranje objektov? Eno takšnih področij je zagotovo požarna varnost. Čeprav so tu možne kasnejše nadgradnje varnostnega sistema, je vsekakor najbolje, da se na tovrstna tveganja misli že med samim procesom projektiranja. Posledično ne bo težav s pridobivanjem spričevala požarne varnosti. Glavni pomen tovrstnih ukrepov je nedvomno zmanjšanje tveganja za izgubo življenje. Obenem pa se s tem bzognemo potencialni materialni škodi in pripomoremo k zmanjšanju višine zavarovalne premije. Ko preučujemo možna tveganja pri projektu, je vsekakor še posebej pomembno, da posvetimo veliko pozornosti zagotavljanju stabilnosti načrtovane stavbe in mehanske odpornosti. Pomoč strokovnjaka, ki zna hitro prepoznati tudi nekoliko bolj specifična tveganja pri projektu in vam svetovati, kako jih ustrezno odpraviti, je zato več kot dobrodošla – in vam na dolgi rok prihrani ogromno nevšečnosti ter stroškov.

Preberite si več o študijah nevarnosti pri projektiranju

Ustreznost dokumentacije nujna za vsako projektiranje (zakon oz. predpis)

Verjetno je skorajda samoumevno, da je treba vseskozi skrbeti za to, da bo dokumentacija urejena – da torej ne bo prihajalo do neskladij med dokumentacijo in trenutno veljavnimi predpisi. V gradbeništvu je to element, ki pogosto oteži projektiranje. Zakon se namreč nemalokrat vsaj nekoliko spremeni, zato je zelo zaželen zunanji nadzor, ki bo poskrbel, da zares ne bo prihajalo do odstopanj, saj ta občutno zakasnijo začetek izvajanja in s tem zaključek del ali pa pomenijo celo začasno prekinitev poteka.

CertifikiranjeStopnje projektiranja

Pomoč pri zagotavljanju skladnosti ali celostno projektiranje (Ljubljana)

Za vse, ki bi potrebovali strokovni nadzor pri preverjanju skladnosti dokumentacije z zakoni in standardi, je tu Bureau Veritas, že davnega leta 1828 ustanovljena družba za certificiranje, ki ima tri podružnice tudi v Sloveniji (Koper, Maribor in Ljubljana). Projektiranje bo z nami mnogo lažje, saj vam bomo pomagali pri prepoznavanju možnih tveganj in poskrbeli, da poiščete rešitve, ki bodo precej varnejše, hkrati pa gospodarnejše. Če želite, pa nam lahko zaupate celovito vodenje. To pomeni, da bomo najprej poskrbeli za t. i. investitorski inženiring. S tem imamo v mislih celostno koordinacijo investitorskega procesa. Nato vam bomo pomagali pri pridobivanju gradbenega dovoljenja in pri reviziji dokumentacije. Seveda naše storitve po potrebi vključujejo pomoč pri izbiranju najustreznejših izvajalcev. Ko se dela začnejo, pa skrbimo za strokovni nadzor njihovega poteka – od montaže jeklenih konstrukcij do strojnih in elektroinštalacij ter obrtniških del. V fazi gradnje skrbimo še za koordinacijo procesa zagotavljanja optimalne varnosti in zdravja na samem gradbišču. Poleg vsega naštetega nam lahko prepustite finančni nadzor projekta. Pravi naslov smo obenem za vse, ki vas zanima predvsem trajnostna oziroma zelena gradnja. To je namreč prav tako eno izmed področij, s katerim imamo obilo izkušenj. Naši napotki bodo pripomogli k optimalni energetski učinkovitosti posamezne stavbe (npr. z analizo izvedljivosti uporabe alternativnih virov), kar pomeni, da gre za storitve, ki se hitro povrnejo in vam prinesejo velike dolgoročne prihranke. Skladnost s standardi, ki veljajo za pasivne stavbe ipd., pa je izjemno pomembna tudi v primeru pridobivanja nepovratnih finančnih sredstev oziroma subvencij na različnih razpisih, kar je dandanes nedvomno izredno aktualno področje. Med drugim smo vam na voljo za svetovanje glede pridobivanja certifikata LEED, na nas pa se lahko prav tako obrnete v primeru, da bi preprosto želeli izdelavo energetske izkaznice za določeno stavbo. Vabimo vas torej, da nas čim prej pokličete, nam pišete ali pa nas obiščete v Ljubljani, Mariboru ali v Kopru.