Ponudba
Pošlji povpraševanje

ISO 9001 - dokumentacija in njeno upravljanje temelji na mednarodno priznanem standardu kakovosti in povečuje konkurenčnost

Z ISO 9001 dokumentacijo lahko upravljajo vsa podjetja in organizacije. Resda je za pridobitev in ohranitev certifikata ISO 9001 potreben trud in skrbnost, a gre za standard kakovosti, s katerim dokazujete, da želite, izpolnjujete in dosegate najvišja pričakovanja.

Iso 9001 certifikat kakovosti

Certifikat ISO 9001: kakovost kot del vsakdanjega poslovanja

Iso 9001 - preverite dokumentacijaISO 9001 dokumentacija temelji na mednarodno priznanih standardih, z njeno pomočjo pa se dosega poenotenje organizacijskih postopkov, storitev oziroma proizvodov in njihovo primerljivost v kakovosti. Filozofija kakovosti, ki jo uvaja certifikat ISO 9001 ključno pomaga pri uspešni vključenosti v svetovno konkurenco. Področje, kjer se lahko uvaja standarde in priporočila kakovosti ISO 9001, je na primer upravljanje projektne dokumentacije, arhiviranje dokumentacije ali obvladovanje celotnega procesa dokumentacije. Seveda pa se na prioritetna področja za uvajanje certifikata ISO 9001 ne uvršča zgolj dokumentacija, pač pa tudi organizacijski, proizvodni in ostali delovni procesi. Obstajajo številni pristopi k izboljševanju kakovosti, z namenom izboljšati svoje storitve oz. proizvode, pa se vse več podjetij odloči za vpeljavo standarda ISO 9001. Če je ta uspešno integriran v podjetje ali organizacijo, postane obvladovanje kakovosti del poslovanja na vseh področjih in nivojih.

Standard kakovosti ISO 9001 - dokumentacija: navodila, standardi, predpisi

Le, če temelji na dokumentiranih zahtevah, je certifikat ISO 9001 resnično učinkovit. ISO 9001 dokumentacija je lahko precej obsežna. Pregled certifikata ISO 9001 mora vključevati:

  • politiko in cilje kakovosti;
  • poslovnik kakovosti, ki je temelj obvladovanja kakovosti;
  • dokumentirane postopke, ki jih mednarodni standard zahteva;
  • interna navodila, predpise in obrazce, ki jih podjetje potrebuje, da zagotovi učinkovito in kakovostno delovanje.

Certifikacijska hiša Bureau Veritas je že več kot milijon organizacijam po svetu pomagala vpeljati ISO 9001 ter jim ponudila uspešne rešitve pri obvladovanju in vodenju svojega dela. Z mednarodnim, kakor tudi lokalnim in specifičnim za naš prostor, poskrbimo za pregled certifikata ISO 9001 recertifikacijo in ugotavljanje skladnosti z zahtevami za želeni standard.

Več o certificiranju z Bureau Veritas.