Ponudba
Pošlji povpraševanje

Varnost in zdravje pri delu - kaj ureja zakonodaja na tem področju


Varnost in zdravje pri delu je v Sloveniji urejeno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu, ki določa, da mora vsak delodajalec svojim zaposlenim zagotoviti varno in zdravo delovno okolje. To doseže s preprečevanjem, z odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri delu, z obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi. Delodajalec mora izdelati in sprejeti Izjavo o varnosti z oceno tveganja, s katero pisno izjavi, da izvaja vse ukrepe, ki zagotavljajo varnost in zdravje pri delu. Zakonodaja poleg Zakona o varnosti in zdravju pri delu vključuje tudi številne uredbe in pravilnike, kot je npr. Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu. Po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu in podzakonskih predpisih za delovno opremo je določeno, da mora delodajalec zagotavljati delavcem brezhibno delovno opremo, ki ne ogroža varnosti in zdravja, varnosti njihovega imetja in naravnega okolja. Delovna oprema je vsak stroj, aparat, orodje, naprava in druga oprema, ki se uporablja pri delu. Z rednimi pregledi delovne opreme zagotovimo uporabo samo varne in brezhibne delovne opreme, ki ne ogroža varnosti in zdravja in ob pravilni uporabi ne povzroča nepredvidenih nevarnosti in škodljivosti.

VEČ O SISTEMU VODENJA KAKOVOSTI TUKAJ!


Varnost in zdravje pri delu - zakonodaja vključuje tudi obveznosti in dolžnosti delavca


Za varnost in zdravje pri delu pa ne skrbi samo delodajalec. Zakonodaja, torej Zakon o varnosti in zdravju pri delu, opisuje tudi dolžnosti delavcev. Te so:

  • spoštovanje in izvajanje ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
  • delo opravlja s tolikšno pazljivostjo, da varuje svoje življenje in zdravje ter življenje in zdravje drugih oseb,
  • uporaba sredstev za delo, varnostne naprave in osebno varovalno opremo skladno z njihovim namenom in navodili delodajalca, pazljivo ravnati z njimi in skrbeti, da so v brezhibnem stanju.


Varstvo in zdravje pri delu se je izkazalo kot pogoj uspešnosti in napredka gospodarstva in ustanov v svetovni menjavi in razvoju znanja in tehnologij. V podjetju Bureau Veritas nudimo celovit obseg storitev preverjanja skladnosti s predpisi na področju varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti.

pravilnik o varnosti in zdravju pri deluzakon o varnosti in zdravju pri delu