Ponudba
Pošlji povpraševanje

Pregled delovne opreme zagotavlja varnost in zanesljivost

Pregled delovne opreme je postopek, s katerim se ugotavlja, če delovna oprema izpolnjuje varnostne in zdravstvene zahteve. Delovna oprema je vsak stroj, aparat, orodje, naprava in druga oprema, ki se uporablja pri delu. In sčasoma se določeni varnostni elementi ali sklopi delovne opreme iztrošijo, lahko so celo odstranjeni, lahko pa so iztrošeni varnostni znaki in opozorila itd. S pregledi delovne opreme želimo zagotoviti uporabo samo varne in brezhibne delovne opreme, ki ne ogroža varnosti in zdravja in ob pravilni uporabi ne povzroča nepredvidenih nevarnosti in škodljivosti. Pregled delovne opreme ocenjuje, ali je odpravljeno tveganje, da nevarnost povzroči poškodbo ali zdravstveno okvaro, in ugotavlja, ali je delovna oprema zgrajena tako, da je primerna za delovanje in jo je mogoče nastaviti in vzdrževati tako, da osebe, ki opravljajo dela v razmerah, ki jih je določil proizvajalec, niso v nevarnosti. Namen pregleda je tudi ugotoviti, ali je zagotovljena varnost v zvezi z nevarnostmi, ki jih ni mogoče preprečiti, ali so uporabniki seznanjeni o preostalih nevarnostih, ki lahko nastanejo, ker so uporabljeni varnostni ukrepi pomanjkljivi. Pregled delovne opreme bo zagotovil, da se delovna oprema uporablja v ustreznem in varnem delovnem okolju in ustreznih delovnih razmerah in da je pravilno nameščena in priključena na energetske vire.

Pregled delovne opreme - zakonodaja


Zakon o varnosti in zdravju pri delu
(Uradni list RS, št. 56/99, 64/01) in podzakonski predpisi za delovno opremo določajo, da mora delodajalec zagotavljati delavcem brezhibno delovno opremo, ki ne ogroža varnosti in zdravja, varnosti njihovega imetja in naravnega okolja. Pravilnik o pregledih delovne opreme predpisuje, da morajo delodajalci zagotavljati periodične preglede in preizkuse delovne opreme v rokih, ki jih določi proizvajalec.


Ali imate urejeno dokumentacijo in redno pregledano delovno opremo? Obiščite Bureau Veritas, ki vam nudi celovit obseg storitev pri ocenjevanju skladnosti s predpisi o kakovosti, varnosti in zdravju. Storitve, ki jih nudimo, so:


delovna opremapregled delovne opreme