Ponudba
Pošlji povpraševanje

Certifikat sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001 dokazuje zavzetost organizacije za varnost in zdravje zaposlenih


Za varno delo v podjetju so v prvi vrsti zadolženi delodajalci, saj morajo v skladu z zahtevami iz nacionalnih in mednarodnih predpisov poskrbeti za varnost in zdravje vseh svojih zaposlenih. Zahteve sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu se smiselno dopolnjuje z zakonodajo s tega področja. OHSAS 18001 zakonske zahteve nadgrajuje z dodatnimi zahtevami, ki večinoma odražajo želje organizacij po izboljšanju učinkovitosti svojega poslovanja. OHSAS 18001 daje poudarek predvsem na preventivno delovanje in vrsto rednih aktivnosti, ki organizaciji omogočajo celovit pregled nad varnostjo in zdravjem pri delu.


Kaj je certifikat OHSAS 18001?


OHSAS 18001 je mednarodni standard, ki opredeljuje zahteve v zvezi s sistemi vodenja varnosti in zdravja pri delu, da bi organizacije lažje obvladovale tveganja na delovnem mestu in s tem povečale učinkovitost svojega delovanja. Poslovanje po zahtevah standarda OHSAS 18001 lahko uvede vsaka organizacija ali ustanova. S pridobitvijo certifikata OHSAS 18001 organizacija dokaže, da na ustrezen način obvladuje vsa pomembna tveganja, ki izhajajo tako iz običajne poslovne prakse kot tudi iz nepredvidljivih situacij. Gre za strukturiran proces, s pomočjo katerega organizacija prepreči ali v najvišji možni meri omeji poškodbe in bolezni, ki nastanejo zaradi dela.

Pridobitev certifikata sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001


Varnost in zdravje pri delu - OHSAS 18001Za uspešno pridobitev certifikata OHSAS 18001 mora imeti organizacija vzpostavljen sistem poslovanja po zahtevah, ki jih določa vsebina standarda OHSAS 18001. Pri odločitvi k izgradnji sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu po načelih standarda ima ključno vlogo zavezanost in podpora vodstva organizacije.
Proces pridobitve certifikata poteka po ustaljenih postopkih internih pravilnikov certifikacijskih organov. V Bureau Veritas postopek pridobitve certifikata prilagodimo željam in potrebam posamezne organizacije. Na željo stranke izvedemo predpresojo, pri kateri naredimo analizo vrzeli in določimo trenutni položaj organizacije v primerjavi z zahtevami standarda. Sledi načrtovanje presoje in morebitnih korektivnih ukrepov. Glede na ugotovitve certifikacijske presoje mora namreč organizacija izvesti ustrezne ukrepe, ki so potrebni za uspešno pridobitev certifikata. Sledi izdaja certifikata sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu. V drugem in tretjem letu po pridobitvi certifikata se izvajajo kontrolne presoje. Po treh letih sledi recertifikacija. Tovrstno ocenjevanje skladnosti z zahtevami standarda je nujno za ustrezno vodenja varnosti in zdravja pri delu, ki ga zagotavlja in potrjuje certificiranje po standardu OHSAS 18001.
Bureau Veritas Certification je vodilna certifikacijska hiša v svetu. Ocenjevanje skladnosti, certificiranje in usposabljanje o novih sistemskih pristopih ter orodjih za obvladovanje in izboljševanje sistemov vodenja nudimo v več kot 100 državah po vsem svetu.


Potrdite svojo vrednost in postanite član mednarodne družine, priznane po vsem svetu!


Bureau Veritas | Varnost pri delu, OHSAS 18001, Varnost in zdravje pri delu, Certifikat varnosti in zdravja pri delu, Varstvo pri delu - povezave do naše spletne strani:

- Varnost in zdravje pri delu
- OHSAS 18001
- Varnost pri delu
- Certifikat varnosti in zdravja pri delu
- Varstvo pri delu