Ponudba
Pošlji povpraševanje

Kaj je HAZOP standard in zakaj ga uporabljamo?

HAZOP standard ali študija nevarnosti in operativnosti je sistematičen način za ugotavljanje možnih tveganj v delovnem procesu. Pri tem pristopu se postopek razčleni na korake in vsaka sprememba v delovnih parametrih se upošteva za vsak korak, da bi ugotovili, kaj bi lahko v teku projekta potencialno šlo narobe. HAZOP standard se pogosto uporablja pri kompleksnejših konstrukcijah, kjer so tveganja za napake že sama po sebi velika.

model HAZOP standarda

Brez učinkovite analize, ki jo lahko zagotovimo tudi s pomočjo HAZOP standarda, potencialne nevarnosti morda ne bodo odkrite, preden pride do poškodb in izgub, projekt oz. gradnja pa bosta tako ogrožena. Poleg tega se je potrebno zavedati tudi, da so stroški nesreče, ki bi jo z analizo lahko ustavili, navadno veliko večji od stroškov analize same.

Pdf HAZOP standarda predstavlja metodo, ki jo uporabljamo za analizo nevarnosti v primeru kompleksnih sistemov. Uporablja se lahko za prepoznavanje težav tudi v zgodnjih fazah razvoja projekta, poleg tega pa tudi za prepoznavanje morebitnih nevarnosti v obstoječih sistemih.

POTREBUJETE MODERATORJA ZA HAZOP?


Kako se lotimo analize, ki jo izvedemo s pomočjo HAZOP norme?

HAZOP standard sistematično preučuje vsak element v procesu projekta. Cilj je najti potencialne situacije, ki bi lahko povzročile, da bi določen element predstavljal nevarnost ali omejil operativnost procesa kot celote. Proces analize izvajamo v štirih korakih:

  • Formiranje skupine HAZOP,
  • Prepoznavanje elementov sistema,
  • Upoštevanje možnih sprememb v obratovalnih parametrih in
  • Prepoznavanje morebitnih nevarnosti ali napak.

Po zaključku omenjenih štirih korakov lahko s pomočjo informacij, ki smo jih pridobili, občutno izboljšamo sistem, vendar se je potrebno zavedati, da je najboljši način za uporabo rezultatov študije HAZOP odvisen od narave sistema samega.


Kaj lahko z upoštevanjem HAZOP standarda zagotovimo?

Celostno prepoznavanje nevarnosti je temelj učinkovitega obvladovanja tveganja. Če nevarnosti ne prepoznamo, ni mogoče sprejeti ukrepov, ki bi tveganje zmanjšali. Zavedati se je potrebno, da lahko spregledana nevarnost pomembno vpliva na skupen uspeh projekta ali ga celo popolnoma uniči. Učinkovita izvedba analize po HAZOP standardu zagotavlja najtemeljitejše preglede načrtov in preverja varnost, okolje, delovanje in vzdrževanje. Norma HAZOP zagotavlja, da:

  • prepoznamo možna odstopanja od izbranega načrta in jih popravimo;
  • razkrijemo nevarnosti v postopkih in opremi HSE;
  • lahko načrtujemo dejanja za nujne procesne ali merilne izboljšave;
  • so rezultati v primerni obliki za predstavitev vodstvu in drugim zainteresiranim.

Veliko strank se dan danes sprašuje, koliko časa je potrebnega za kakovostno izvedbo analize po HAZOP normi. Seveda je čas, ki ga za izvedbo HAZOP standarda potrebujemo odvisen od razsežnosti objekta samega. V primeru manjšega projekta lahko analiza vzame le nekaj ur, kadar pa imamo opravka z večjim projektom, pa lahko izvedba HAZOP standarda traja tudi več dni ali tednov.

hazop norma v pdf-ju


Izvedba analize po HAZOP standardu tudi v podjetju Bureau Veritas

HAZOP je preizkušena, strukturirana metoda za prepoznavanje nevarnosti pri projektiranju ali pri načrtovanih modifikacijah. Z analizo na podlagi HAZOP norme v okviru izbranega tima natančno pregledamo postopek in projektantske načrte za nove ali obstoječe objekte, da bi ocenili možnost nevarnosti v primeru delovanja zunaj določene funkcije ali odpovedi posameznih delov opreme in posledičnih učinkov na objekt v celoti. Izvedbo analize po HAZOP normi vodi izkušen HAZOP moderator, ki ima na omenjenem področju že več let izkušenj, poleg tega pa je potrebno omeniti tudi, da za različne projekte vključuje osrednja skupina osebje iz različnih tehničnih področji. Pri nas vam bomo izdelali HAZOP model, ki bo pripomogel k zmanjšanju tveganj v sklopu vašega projekta. V primeru dodanih vprašanj smo vam ves čas na razpolago po telefonu in tudi po e-pošti, kjer vam bomo z veseljem pomagali odločiti o izvedbi analize na podlagi HAZOP standarda ter vam tako pomagati pri minimizaciji tveganj v procesu gradbe objekta. HAZOP standard je v pdf obliki dostopen tudi na spletu, kjer se lahko vse stranke podrobneje seznanijo z njegovimi določbami.

Nadaljujte branje s HAZID modelom.