Ponudba
Pošlji povpraševanje

Tveganje pri graditvi objektov lahko učinkovito preprečimo s standardom HAZOP

Graditve objektov so zaradi pretečih nevarnosti velikokrat precej tvegane. Tveganje se začne že s projektiranjem objekta, nadaljuje pa se z izvedbo gradnje. Seveda tveganja obstajajo tudi med samo uporabo objekta. Vsak izmed investitorjev pa se želi tveganjem izogniti. Nevarnosti pretijo tako v postopku same gradnje, v napaki projekta, lahko pa so nevarnosti popolnoma nepovezane s projektom in predstavljajo napako tretjega oz. izvirajo iz okolja. V vsakem primeru se v izogib tveganjem dan danes izvajajo različne študije in standardi, ki pomagajo preprečevati nevarnosti. Ena izmed pogostih je HAZOP norma, ki pomaga preprečevati napake v projektu in gradnji, pa tudi tveganja med samo uporabo objekta.

HAZOP norma identificira pomanjkljivosti povezane z dizajnom objekta

Kadar govorimo o HAZOP standardu govorimo pravzaprav o študiji delovanja sistema in virov nevarnosti. Gre za študijo, s pomočjo katere pomagamo preprečevati tveganja, ki so prisotna ves čas projektiranja in graditve objektov ter v času obratovanja objekta. HAZOP torej služi kot model za prepoznavanje in preprečevanje vzrokov nezaželenih dogodkov v industrijskih obratih, ki pomenijo potencialno nevarnost za zdravje in varnost zaposlenih, okolje, premoženje in ugled organizacije.

S pomočjo standarda HAZOP identificiramo nevarnosti in pomanjkljivosti povezane s samim dizajnom projekta ter prepoznamo odstopanja od prvotnega načrta. Ko identificiramo napake in odstopanja se lahko posvetimo odpravljanju le-teh in drugim popravkom načrta.

hazop norma v pdf-ju

Študija HAZOP je preizkušena in tako zanesljiva

HAZOP študija predstavlja že velikokrat preizkušeno metodo preprečevanja tveganj in prepoznavanja nevarnosti pri projektiranju ali pri načrtovanih modifikacijah. V procesu opravljanja študije HAZOP temeljito pregledamo celotno dokumentacijo in načrt gradnje ter tako ocenimo potencialno nevarnost v primeru delovanja zunaj določene funkcije ali odpovedi posameznih delov opreme in posledičnih učinkov na objekt v celoti.

Kakšne so pravzaprav koristi standarda HAZOP?

Prednosti HAZOP standarda je veliko. Ključna korist te študije je predvsem učinkovito obvladovanje tveganja, saj s pomočjo HAZOP standarda prepoznavamo nevarnost. Brez prepoznane nevarnosti seveda ne moremo preprečiti škodljivih posledic, ki bi morebitni nesreči sledile. S standardom HAZOP tako zagotovimo, da:

  • pravočasno prepoznamo možna odstopanja od izbranega načrta in jih popravimo;
  • razkrijemo nevarnosti v postopkih in opremi HSE;
  • lahko načrtujemo dejanja za nujne procesne ali merilne izboljšave;
  • so rezultati v primerni obliki za predstavitev vodstvu in drugim zainteresiranim.

Kakovostna izvedba študije HAZOP v podjetju Bureau Veritas

Tudi v Bureau Veritas ponujamo možnost izvedbe standarda HAZOP. V podjetju se lahko pohvalimo z načrtovanjem, vodenjem, izvedbo in poročanjem o več študijah HAZOP po vsem svetu. V številnih primerih je študijam sledilo spremljanje in validacija odzivov za zagotovitev, da so projekti sprejemljivi za namen obratovanja. V Podjetju Bureau Veritas zagotavljamo, da bodo študijo HAZOP opravljale s strokovnim znanjem podkovane osebe, kot so inženirji in strokovnjaki za področje varnosti in zdravja pri delu ter HAZOP moderatorji, ki bodo poskrbeli za minimalna tveganja tako v času samega projektiranja in izvedbe objekta kot tudi kasneje med njegovo uporabo.

VAS ZANIMA KAKŠEN JE HAZOP MODEL?

Stranke se pred naročilom študije pogosto sprašujejo, kako dolgo študija HAZOP dejansko traja. Seveda je trajanje standarda HAZOP nemogoče doreči kar na prvi pogled, saj je dolžina procesa odvisna od samega projekta. Za izvedbo enostavnega standarda HAZOP bo naša ekipa potrebovala le nekaj ur (navadno med 5 in 6 ur), če pa govorimo o kompleksnejšem projektu, pa bo za kakovostno in natančno izvedbo študije potrebnih nekaj tednov.

model hazop standarda

Ker pa je število objektov veliko in prav vsak objekt se lahko pohvali z lastnimi specifikami vam bomo v podjetju Bureau Veritas v veseljem svetovali, katero izmed veliko študij, ki obstajajo izbrati. Primer HAZOP je dostopen tudi v pdf obliki na naši spletni strani. V primeru dodatnih vprašanj smo vam dostopni tako po telefonu kot tudi po e-pošti, kjer vam bomo z veseljem odgovorili na vprašanja, ki se vam pred naročilom HAZOP standarda še pojavljajo.