Ponudba
Pošlji povpraševanje

Mednarodni standardi ISO zagotavljajo, da so izdelki in storitve varni, zanesljivi in kakovostni

Mednarodni standardi ISO so rezultat dela nevladne mednarodne organizacije za standardizacijo na splošnem področju. Mednarodni standardi ISO nastajajo na podlagi konsenza, njihova uporaba pa je prostovoljna. Med najbolj popularne mednarodne standarde ISO spadajo standardi, ki jih poznamo predvsem v zvezi s certificiranjem. To so mednarodni standardi:

 • ISO 9000: Sistemi vodenja kakovosti;
 • ISO 14000: Sistemi ravnanja z okoljem;
 • ISO 50001: Sistemi upravljanja z energijo;
 • ISO 22000: Sistemi vodenja varnosti živil; in
 • ISO 27001: Sistemi upravljanja informacijske varnosti.

Medtem ko ISO le razvija in objavlja mednarodne standarde, pa se s področjem certificiranja ukvarjajo certifikacijski organi. Med njimi je tudi vodilna certifikacijska hiša v svetu z več kot 100.000 certifikati v več kot 100 državah - Bureau Veritas.

Certificiranje pomeni, da naše podjetje opravi pregled vašega sistema in pri tem ugotavlja skladnost z zahtevami standarda, kot sta npr. ISO 9001 in ISO 14001. Ko ugotovimo, da so izpolnjene vse zahteve iz predmetnega standarda, vam izdamo certifikat za želeni standard.

ISO 9001 - mednarodni standard kakovosti

Standard kakovosti ISO 9001 vašemu podjetju ponuja orodja in pristope k obvladovanju in vodenju procesov na način, ki je primerljiv med vsemi certificiranimi podjetji. ISO 9001 temelji na osmih načelih vodenja kakovosti, ki so bistven sestavni del dobre poslovne prakse:

 • sistemski pristop k vodenju;
 • nenehne izboljšave;
 • odločanje na podlagi dejstev;
 • vzajemno koristni odnosi z dobavitelji;
 • osredotočenost na odjemalce;
 • vodenje;
 • vključevanje ljudi in
 • procesni pristop.

ISO 9001 je zasnovan tako, da so lahko postopki presoje in certificiranja izvedeni istočasno z drugimi standardi, kot sta na primer ISO 14001, sistem ravnanja z okoljem, ali sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001.

ISO 14001 - mednarodni standard za ravnanje z okoljem

Mednarodni standardi Bureau VeritasISO 14001 je preverjeno in dokazano orodje za učinkovito zmanjševanje vplivov podjetja na okolje. Mednarodni standardi, kot je ISO 14001, stremijo k odgovornemu ravnanju z okoljem. Vsebina standarda obsega izpolnjevanje zakonskih zahtev, učinkovito izkoriščanje virov ter preprečevanje onesnaženosti okolja. Standard podrobno navaja najbolj pomembne zahteve za prepoznavanje, obvladovanje in spremljanje okoljskih vidikov vsake organizacije.

Mednarodni standardi ISO bodo izboljšali podobo vašega podjetja, pripomogli k varčnejši in prožnejši organizaciji, kar posledično prinaša tudi večje gospodarske koristi. Obenem pa bodo mednarodni standardi na mednarodnem nivoju zagotovili pečat zavezanosti k odličnosti, trajnosti in zanesljivosti.

Dokažite svojo odgovornost do kakovosti in okolja in pridobite certifikat ISO.

Obiščite našo spletno stran!

Bureau Veritas | Hitra, strokovna in ugodna pridobitev mednarodnega certifikata.