Ponudba
Pošlji povpraševanje

Požarni načrt zagotavlja učinkovito požarno varnost za vaš objektPožarna varnost zakonodaja

Varnost pri delu je eden od temeljnih predpisov, ki jih je treba upoštevati na delovnem mestu; tako delodajalec kot delavec. S pomočjo različne vrste ukrepov in pravilnikov se obvladujejo ali preprečijo nevarnosti na delovnem mestu in zagotavljajo najvišjo raven varnosti delavcev ter jim omogoča najvišjo zdravstveno in psihofizično varnost. K predpisom o varnosti pri delu uvrščamo tudi požarno varnost s pripadajočim požarnim načrtom.


Požarna varnost


Požarna varnost je poleg varnosti pri delu najpomembnejši element kakovosti proizvodnega procesa. Tega določujejo posebni predpisi oziroma študije požarne varnosti, ki določajo tudi, da morajo biti vsi zaposleni usposobljeni za varstvo pred požarom, za kar mora poskrbeti delodajalec sam. Določiti mora tudi število zaposlenih, ki bodo opravljali usposabljanje (v skladu z zakonodajo požarne varnosti) ter vrsto in način usposabljanja. Poskrbeti mora za zmanjšanje možnosti nastanka požara, pravočasno odkrivanje in obveščanje o požaru, varen umik ljudi, omejevanje širjenja ognja in učinkovito ter varno gašenje le tega.


Požarni načrtŠtudija požarne varnosti


Požarni red vključno s požarnim načrtom morajo izdelati vsi lastniki oziroma uporabniki vseh vrst industrijskih, poslovnih ali stanovanjskih objektov, kar določa zakonodaja o požarni varnosti. Požarni red zajema celotno organizacijo in ukrepe varstva pred požari ter pripadajoča navodila o ravnanju v primeru požara.
Požarni načrti morajo biti izdelani predvsem za vse objekte, ki so označeni kot srednje ali višje požarno ogroženi, načrti evakuacije pa so obvezni za vse nastanitvene objekte in objekte, v katerih se nahaja preko 100 ljudi. Izvajati se morajo tudi redni pregledi in meritve strelovodnih naprav na objektih ter ostalih naprav, ki so vgrajene v objekt. Naprave morajo biti požarno varne in urejene v skladu s pravili, redno pa je treba čistiti prostore in skrbeti, da se vnetljiv material ne kopiči. Pomembna je tudi dostopnost gasilnih aparatov, ki morajo biti označeni v požarnem načrtu.


Nudimo vam učinkovito in kakovostno urejanje požarne varnosti in sestavljanje požarnih načrtov v skladu z zakonodajo o požarni varnosti. Naša načela temeljijo na ugledu, znanju in partnerskem odnosu. Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo pomagali.

CERTIFICIRANJE JEKLENIH KONSTRUKCIJ