Ponudba
Pošlji povpraševanje

Zagotavljanje kakovosti v zdravstvu, varnosti pacientov in obvladovanje tveganj pri zdravstvenih storitvah


Kakovost v zdravstvu - certifikatEN 15224 je evropski standard za vodenje kakovosti v zdravstvu, katerega cilj je, da zahteve in določila standarda ISO 9001 uskladi z zahtevami in pogoji zdravstvenega varstva, uvede procesni pristop za doseganje različnih kazalnikov kakovosti v zdravstvu, zagotovi vključevanje zahtev pacientov, doseganje varnosti pacientov in obvladovanje tveganj pri zdravstvenih storitvah. Standard se osredotoča na klinične procese in obvladovanje tveganj v teh procesih, ker želi zagotoviti kakovost v zdravstvu na čim višjem nivoju in s tem spodbujati dobro ter kakovostno zdravstveno varstvo.


Oba standarda, ISO 9001 in EN 15224 sta vse bolj razširjena tudi med zdravstvenimi institucijami. Gre za povzetek dobre poslovne prakse, ki se je izkazala kot uspešna predvsem na področju izpolnjevanja zahtev in doseganja zadovoljstva pacientov z zdravstvenimi storitvami.


Zahteve in kazalniki kakovosti v zdravstvu


Da bi lahko definirali in opisali kakovost v zdravstveni oskrbi, morajo biti kazalniki kakovosti določeni in dokumentirani. Kazalniki oziroma karakteristike kakovosti so vedno povezane z zahtevami kakovosti. Standard EN 15224 identificira naslednjih enajst karakteristik kakovosti storitev v zdravstveni oskrbi:
- ustrezna, korektna zdravstvena oskrba,
- razpoložljivost,
- neprekinjenost zdravstvene oskrbe,
- uspešnost,
- učinkovitost,
- enakost,
- na dokazih/znanju temelječa zdravstvena oskrba,
- na pacienta osredotočena zdravstvena oskrba, vključno s telesno, psihološko in socialno integriteto
- vključenost pacientov,
- varnost pacientov,
- pravočasnost, dostopnost.
Vse zahteve za sistem vodenja kakovosti v EN 15224 so vezane na zgoraj omenjene karakteristike kakovosti.

Pridobitev certifikata EN 15224


Za uspešno pridobitev certifikata EN 15224 mora imeti organizacija vzpostavljen sistem poslovanja po zahtevah, ki jih določa vsebina standarda EN 15224. Pri odločitvi k izgradnji sistema vodenja kakovosti po načelih standarda ima ključno vlogo zavezanost in podpora vodstva organizacije.
Proces pridobitve certifikata poteka po ustaljenih postopkih internih pravilnikov certifikacijskih organov. V Bureau Veritas postopek pridobitve certifikata prilagodimo željam in potrebam posamezne organizacije. Na željo stranke izvedemo predpresojo, pri kateri naredimo analizo vrzeli in določimo trenutni položaj organizacije v primerjavi z zahtevami standarda. Sledi načrtovanje presoje in morebitnih korektivnih ukrepov. Glede na ugotovitve certifikacijske presoje mora namreč organizacija izvesti ustrezne ukrepe, ki so potrebni za uspešno pridobitev certifikata. Sledi izdaja certifikata kakovosti. V drugem in tretjem letu po pridobitvi certifikata se izvajajo kontrolne presoje. Po treh letih sledi recertifikacija. Tovrstno ocenjevanje skladnosti z zahtevami standarda je nujno za ustrezno kakovost poslovanja, ki jo zagotavlja in potrjuje certificiranje po standardu EN 15224.


Koristi certificiranega sistema vodenja kakovosti EN 15224


Z uvedbo standarda SIST EN 15224 zdravstvena organizacija dokazuje, da dosledno izvaja storitve zdravstvene oskrbe, ki izpolnjujejo zahteve strank, zahteve zakonodaje in panožnih standardov; izboljšuje kompetentnosti in delovne pogoje osebja; zmanjšuje svoje stroške z zmanjševanjem stroškov nekakovosti; znižuje tveganja v zdravstveni oskrbi in izboljšuje zadovoljstvo pacientov.
Bureau Veritas Certification je vodilna certifikacijska hiša v svetu. Ocenjevanje skladnosti, certificiranje in usposabljanje o novih sistemskih pristopih ter orodjih za obvladovanje in izboljševanje sistemov vodenja nudimo v več kot 100 državah po vsem sveta.


Potrdite svojo vrednost in postanite član mednarodne družine, priznane po vsem svetu!


Bureau Veritas | Kakovost v zdravstvu, kazalniki kakovosti v zdravstvu, varnost pacientov, EN 15224, ISO 9001- povezave do naše spletne strani:

- Kakovost v zdravstvu
- Kazalniki kakovosti v zdravstvu
- Varovanje informacij v zdravstvu
- EN 15224
- ISO 9001