Ponudba
Pošlji povpraševanje

GDPR uredba v slovensko zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov prinaša veliko novosti

GDPR uredba je uredba, ki jo imenujemo tudi Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov in bo pričela v celoti veljati maja 2018. Povzetek GDPR kot tak ne obstaja, lahko pa si v celoti preberete prevod GDPR uredbe v slovenščino, mi pa smo za vas pripravili priročnik, ki vam bo pomagal k boljšemu razumevanju GDPR Uredbe in vpliva, ki ga ima le-ta na slovensko zakonodajo.

GDPR primer na kratko

Uredba GDPR v slovensko zakonodajo vnaša mnogotero novost. Med drugim bo po novi slovenski zakonodaji (v skladu z GDPR uredbo) vsem pravnim osebam, ki razpolagajo z osebnimi podatki, potrebno imenovati pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov (t. i. DPO). Organizacija bo morala imenovati pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov glede na tri osnovne okoliščine:

  • glede na pravno naravo organizacije,
  • glede na naravo osebnih podatkov in
  • glede na načine in namene obdelave osebnih podatkov in s tem povezanega tveganja za zasebnost posameznikov.

plan GDPR za slovenska podjetjaNa kratko o GDPR Uredbi in o posameznik primerih iz GDPR Uredbe

Uredba GDPR bo v slovenski zakonodaji zapovedala tudi, da je pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov neodvisna od delodajalca, ki je tako ne more odpustiti ali razrešiti, prav tako pa ji ne more dajati navodil o opravljanju njenega dela. Nadalje bo uredba GDPR v slovenski zakonodaji uvedla tudi določilo, da mora pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov sodelovati s strankami, katerih osebni podatki se hranijo in obdelujejo in jim odgovoriti na vsa vprašanja, ki se strankam zastavljajo. Pooblaščena oseba bo prav tako morala sodelovati z organi nadzora, v kolikor bo zoper posamezno pravno osebo odrejen inšpekcijski nadzor.Izobraževanje o podrobnosti, ki jih GDPR v slovensko zakonodajo prinaša, je izredno pomembno

Ker so spremembe, ki jih Uredba GDPR v slovensko zakonodajo vnaša, korenite, je izjemno pomembno, da se posamezniki, ki so z omenjenim področju v stiku, pripravijo plan in se torej o GDPR dosledno izobrazijo, saj jo bodo morali pričeti dosledno upoštevati in se ravnati po njenih določilih od maja 2018 naprej.

UVEDBA TEHNIČNEGA STANDARDA GDPR JE BREZPLAČNA!


Ker Uredba GDPR v slovensko zakonodajo vnaša mnogotero novost, se po vsej državi odvijajo izobraževanja na temo GDPR uredbe in sprememb, ki jih le-ta prinaša. Posamezniki, ki se nenehno srečujejo s področjem varstva osebnih podatkov bodo morali pridobiti različna interdisciplinarna znanja, predvsem s področij prava, komunikologije, pa tudi ekonomije in drugih ved. V ta namen je izjemno pomembno, da se posamezniki o Uredbi GDPR in novostih v slovenski zakonodaji podrobno izobrazijo in pričnejo dosledno slediti novim določbam. Posameznikom, ki upravljajo z osebnimi podatki svetujemo tudi, da premislijo o pridobitvi dodatne poklicne kvalifikacije, ki lahko odpre marsikatera vrata na karierni poti.

Povzetek GDPR uredbe lahko preberete tudi v priročniku, ki smo ga za vas pripravili

Kakšen je konkreten primer GDPR vpliva na varstvo podatkov? V Bureau Veritas smo za vas pripravili priročnik, ki povzema odgovore na ključna vprašanja o varstvu podatkov, ki se porajajo ob uvajanju novih zahtev Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (EU 2016/679), ki bo stopila v veljavo maja 2018. Gre pravzaprav za nekakšen povzetek GDPR Uredbe na kratko, ki vstopa v slovensko zakonodajo. V njem so opredeljena tudi ključna področja Tehničnega standarda za varstvo podatkov, ki je bil razvit z namenom, da podpre organizacije v procesu digitalizacije, zgradi njihovo zaupanje v uspešno obvladovanje obsežnih baz podatkov in zagotovi skladnost poslovanja z zahtevami GDPR regulative.

Podučite pa se lahko tudi o samem tehničnem standardu, ki smo ga izdali na osnovi poglobljenega strokovnega znanja in večletnih izkušenj s sistemi vodenja. Standard organizacijam omogoča razumevanje področja in aktivnosti, ki jih je potrebno izvesti za uskladitev poslovanja z uredbo GDPR.