Ponudba
Pošlji povpraševanje

ISO 14001: standard katerega glavno načelo je odgovorno ravnanje z okoljem

ISO 14001 - standard, ki ga je uvedla Mednarodna organizacija za standardizacijo in velja za enega najbolj prepoznavnih in najpomembnejših meril, lahko vaše podjetje ali organizacija pridobi pri nas. Certifikacijska hiša Bureau Veritas podeljuje in skrbi za redno obnavljanje standardov, med drugim tudi ISO 14001. Slovenija oziroma slovenska podjetja standard vse pogosteje vpeljujejo, saj dosegajo večjo uspešnost in konkurenčnost na domačem pa tudi na tujih trgih.

Kaj je ISO 14001: opis ciljev in načel okoljevarstvenega standarda

Odgovorno ravnanje z okoljem predstavlja glavno načelo standarda ISO 14001. Opis standarda zajema konkretna načela in predloge na področju okoljske politike posamezne organizacije ali podjetja. ISO 14001 standard je sicer del večje skupine standardov 14000. Po ISO 14001 standardu je danes certificiranih več sto tisoč organizacij po svetu. Odgovorno ravnanje z okoljem predstavlja prednost na trgu, dokažete pa jo lahko s pridobljenim certifikatom ISO.

Nova izdaja ISO 14001 standarda - opis sprememb

Varovanje okolja - iso 14001Leta 2015 je izšla tretja izdaja standarda ISO 14001. Standard predvideva integracijo v strateško poslovanje organizacije, zahteva zavezanost vodstva organizacije do predvidenega sistema ravnanja z okoljem, poudarja proaktiven pristop in samoiniciativnost pri varstvu okolja, vse to pa je integrirano v strateško poslovanje. ISO 14001 se v opisu usmerja na konkretne izboljšave okoljske učinkovitosti, predvideva, da naj bi organizacija zmanjšala emisije in količino odpadkov. ISO 14001 standard v opisu natančno navaja zahteve za prepoznavanje, obvladovanje in spremljanje okoljskih vidikov vsake organizacije, hkrati pa usmerja in pomaga, kako voditi in izboljšati svoje delovanje.

MEDNARODNI STANDARDI - ISO 9001, ISO 14001 ....

Dosežite najvišji nivo kakovosti, učinkovitosti in uspešnost

ISO 14001 opisVodilna certifikacijska hiša v svetu Bureau Veritas vam, če izpolnjujete vse zahtevane pogoje izda certifikat ISO 14001. Slovenija je le ena od stotih držav kjer delujemo, nudimo ocenjevanje skladnosti, certificiranje, usposabljanje in obvladovanje sistemov. Dejstvo je, da okoljska politika podjetja, podprta z mednarodnim certifikatom, izboljša podobo vašega podjetja, poveča njegovo konkurenčnost, z njim lažje pridobite zaupanje kupcev, investitorjev in javnosti ter pripomorete k trajnostnemu razvoju, zato se obrnite na nas, da vam pomagamo doseči maksimalno učinkovitost, kakovost in uspešnost.