Ocena tveganja in njegovo obvladovanje za varnost v podjetju

Ocena tveganja je postopek, na podlagi katerega ovrednotimo tveganja za varnost in zdravje delavcev, ki jih predstavljajo nevarnosti na delovnem mestu in vključuje sistematičen pregled vseh vidikov dela, pri čemer poskušamo odgovoriti na določena vprašanja. Na podlagi pisne ocene lahko v podjetju obvladamo tveganja, ki so jim izpostavljeni delavci. V skladu z zakonom o varnosti in zdravju pri delu ( Ur.l.RS, št. 43/11 ) mora delodajalec pisno oceniti tveganja, katerim so delavci izpostavljeni ali bi lahko bili izpostavljeni pri delu po posebnem postopku, ki vključuje prepoznavanje nevarnosti, ugotavljanje kateri delavec bi lahko bil izpostavljen določeni nevarnosti, odločitev ali je tveganje sprejemljivo in odločitev o uvedbi posebnih ukrepov za zmanjšanje tveganja, ki je nesprejemljivo. Kadar preventivni ukrepi varovanja niso več sprejemljivi, je naloga delodajalca, da ponovno opravi oceno tveganja. Ne glede na vrsto dela sta ocena tveganja in njegovo obvladovanje v podjetju nujno potrebna. Da bi delo potekalo kakovostno in nemoteno, kar je tudi pravica vsakega delavca, poskrbimo v podjetju Bureau Veritas, v katerem opravimo oceno poslovnega tveganja strokovno in po ugodni ceni. Na tak način vam bomo prihranili čas, ki ga lahko koristno uporabite za vodenje podjetja ali organizacijo dela. Kadar koli je potrebno oceno tveganja spremeniti ali dopolniti, nam sporočite, do kakšne spremembe je prišlo, vse ostalo pa bomo uredili mi.

HAZOP - obvladovanje tveganj v podjetju

V oceni tveganja se velikokrat pojavljajo napake

Če se sprašujete, zakaj je pomembno, kdo za vas opravi oceno tveganja v podjetju, naj vam povemo, da se v pisnih dokumentih velikokrat pojavljajo napake, zlasti vsebina, ki ni ustrezna. To se nam zgodi, kadar za oceno tveganja najamemo nekoga zgolj zato, da bi zadostili zakonskim zahtevam. Velika napaka je, kadar delodajalec in delavci tega pisnega dokumenta ne poznajo in z njim niso seznanjeni, saj je to lahko za delavca usodno. Potrebno se je zavedati, da je ocena tveganja mnogo več kot le pisni dokument, saj je namenjena obvladovanju tveganj v podjetju, kar delavcem omogoča, da ostanejo zdravi. Največ nepravilnosti, povezanih z oceno tveganja, pri svojem delu odkrivajo inšpektorji, ki zaznavajo veliko število kršitev pri izdelavi ocene tveganja in obvladovanju tveganj, zaradi katerim delavcem ni zagotovljeno varno opravljanje dejavnosti.

Ocena tveganja z izjavo o varnosti

Ne tvegajte, temveč izdelavo ocene tveganja prepustite strokovnjakom

Ker je ocena tveganja temeljni dokument, ki obravnava področje varnosti in zdravja pri delu in ker v njej določimo preventivne ukrepe, s katerimi nameravamo preprečiti ali zmanjšati verjetnost nastanka škode, je še posebej pomembno, da delodajalec za izdelavo ocene izbere strokovnjake. Namen pisnega dokumenta je dosežen šele, ko so obravnavana čisto vsa vprašanja o varnosti in zdravju pri delu, kadar so z njimi seznanjeni tudi delavci in kadar se izvajajo preventivni ukrepi z namenom obvladovanja tveganj. Ocena tveganja z izjavo o varnosti namreč ni dokument, ki ne služi nikomur, saj na vsakem delovnem mestu obstajajo nevarnosti, ki se od dejavnosti do dejavnosti sicer razlikujejo, vendar so kljub temu prisotne, izpostavljeni pa so jim delavci. Delodajalec, ki želi preprečiti nezgode in ohraniti zdravje delavcev, se zaveda, da je najpomembnejši dokument s tega področja ocena tveganja. Družba Bureau Veritas svojim strankam zagotavlja celovite rešitve na področju kakovosti, varnosti in zdravja, okolja in družbene odgovornosti (QHSE). Z inovativnim pristopom odjemalcem pomaga pri doseganju skladnosti z zahtevami zakonodaje in standardov, s čimer zmanjšuje tveganja, izboljšuje učinkovitost in uspešnost organizacij ter spodbuja njihov trajnostni razvoj. Vse s pravilno oceno tveganja na delovnem mestu.

obvladovanje tveganj v podjetju po posameznih delovnih mestih