Ponudba
Pošlji povpraševanje

Poskrbite za varnost in zdravje pri delu

Pravni akti, ki urejajo področje varnosti in zdravja pri delu oziroma t.i. 'varstva pri delu' kot področje mnogi napačno poimenujejo

Za varno delo v podjetju so v prvi vrsti zadolženi delodajalci, saj morajo v skladu z zahtevami iz nacionalnih (Zakon o varnosti in zdravju pri delu - ZVZD in drugi podzakonski akti) in mednarodnih prepisov poskrbeti za varnost in zdravje vseh svojih delavcev. Vsak delodajalec mora tako sprejeti izjavo o varnosti z oceno tveganja, v kateri so natančno navedene potencialne nevarnosti, ki grozijo na posameznem delovnem mestu, predvideni ukrepi za preprečevanje delovnih nesreč in informacije o obveščanju ter usposabljanju delavcev v skladu s pravilnikom o varnosti in zdravju pri delu. Ker pa se pogoji in nevarnosti na posameznem delovnem mestu v številnih primerih spreminjajo in podatki v dokumentaciji sčasoma niso več ažurni, so v takih primerih potrebne tudi revizije ocene tveganja. Za varnost in zdravje pri delu so seveda zadolženi tudi delavci sami in njihovi sodelavci. Kršitve zakona in pravilnikov o varstvu pri delu so kaznovane z denarno kaznijo, še večji strošek pa predstavljajo dolgotrajne bolniške odsotnosti zaradi delovnih nezgod, zato pravočasno poskrbite za varnost vaših delavcev in s tem preprečite morebitne lažje in težje delovne nesreče.

pravilnik o varstvu pri deluVarnost in zdravje pri delu

Naše strokovne storitve s področja varnosti in zdravja pri delu

Bureau Veritas je vodilna kontrolna in certifikacijska hiša, ki deluje v več kot 140 državah po vsem svetu. Naši strokovnjaki s področja varnosti in zdravja pri delu vam nudijo naslednje storitve:

 • izdelava ocene tveganja in revizija ocene tveganja (pri novih preventivnih ukrepih, zastarelosti podatkov ali dopolnitvi že podane ocene);
 • svetovanje glede varnosti in zdravja pri delu;
 • svetovanje in pomoč ob delovnih nesrečah;
 • vzpostavitev in vodenje evidenc iz varnosti in zdravja pri delu;
 • sistematična presoja stanja varnosti in zdravja pri delu v podjetjih;
 • izdelava varnostnih načrtov v fazi projekta za izvedbo;
 • koordinacija varnosti na gradbiščih;
 • teoretično in praktično usposabljanje zaposlenih v skladu s pravilnikom varnosti in zdravja pri delu;
 • usposabljanje za upravljavce mostnih in avtodvigal, viličarjev in težke gradbene mehanizacije.
 • meritve toplotnega udobja, osveteljnosti in hrupa na delovnem mestu
 • in še številne druge storitve s področja pravilnika o varstvu pri delu, ki si jih lahko ogledate na naši spletni strani.

Vsakega naročnika obravnavamo v skladu z njegovimi specifičnimi potrebami. Za dodatne informacije s področjapravilnika o varnosti in zdravju pri delu nas kontaktirajte v Bureau Veritas. Z veseljem bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja.