Poskrbite za varnost in zdravje pri delu

Pravni akti, ki urejajo področje varnosti in zdravja pri delu oziroma t.i. 'varstva pri delu' kot področje mnogi napačno poimenujejo

Za varno delo v podjetju so v prvi vrsti zadolženi delodajalci, saj morajo v skladu z zahtevami iz nacionalnih (Zakon o varnosti in zdravju pri delu - ZVZD in drugi podzakonski akti) in mednarodnih prepisov poskrbeti za varnost in zdravje vseh svojih delavcev. Vsak delodajalec mora tako sprejeti izjavo o varnosti z oceno tveganja, v kateri so natančno navedene potencialne nevarnosti, ki grozijo na posameznem delovnem mestu, predvideni ukrepi za preprečevanje delovnih nesreč in informacije o obveščanju ter usposabljanju delavcev v skladu s pravilnikom o varnosti in zdravju pri delu. Ker pa se pogoji in nevarnosti na posameznem delovnem mestu v številnih primerih spreminjajo in podatki v dokumentaciji sčasoma niso več ažurni, so v takih primerih potrebne tudi revizije ocene tveganja. Za varnost in zdravje pri delu so seveda zadolženi tudi delavci sami in njihovi sodelavci. Kršitve zakona in pravilnikov o varstvu pri delu so kaznovane z denarno kaznijo, še večji strošek pa predstavljajo dolgotrajne bolniške odsotnosti zaradi delovnih nezgod, zato pravočasno poskrbite za varnost vaših delavcev in s tem preprečite morebitne lažje in težje delovne nesreče.

pravilnik o varstvu pri deluVarnost in zdravje pri delu

Naše strokovne storitve s področja varnosti in zdravja pri delu

Bureau Veritas je vodilna kontrolna in certifikacijska hiša, ki deluje v več kot 140 državah po vsem svetu. Naši strokovnjaki s področja varnosti in zdravja pri delu vam nudijo naslednje storitve:

 • izdelava ocene tveganja in revizija ocene tveganja (pri novih preventivnih ukrepih, zastarelosti podatkov ali dopolnitvi že podane ocene);
 • svetovanje glede varnosti in zdravja pri delu;
 • svetovanje in pomoč ob delovnih nesrečah;
 • vzpostavitev in vodenje evidenc iz varnosti in zdravja pri delu;
 • sistematična presoja stanja varnosti in zdravja pri delu v podjetjih;
 • izdelava varnostnih načrtov v fazi projekta za izvedbo;
 • koordinacija varnosti na gradbiščih;
 • teoretično in praktično usposabljanje zaposlenih v skladu s pravilnikom varnosti in zdravja pri delu;
 • usposabljanje za upravljavce mostnih in avtodvigal, viličarjev in težke gradbene mehanizacije.
 • meritve toplotnega udobja, osveteljnosti in hrupa na delovnem mestu
 • in še številne druge storitve s področja pravilnika o varstvu pri delu, ki si jih lahko ogledate na naši spletni strani.

Vsakega naročnika obravnavamo v skladu z njegovimi specifičnimi potrebami. Za dodatne informacije s področjapravilnika o varnosti in zdravju pri delu nas kontaktirajte v Bureau Veritas. Z veseljem bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja.