Ponudba
Pošlji povpraševanje

Aktivna požarna zaščita je en ključnih elementov požarne varnosti

K varnosti in zdravju pri delu se prišteva tudi požarno varnost, kjer se naredi natančen požarni načrt za aktivno požarno zaščito.

Požarna varnost

varnost in zdravje pri deluDoločujejo ga posebni predpisi oziroma študije požarne varnosti, ki določajo tudi obvezno usposobljenost zaposlenih za varstvo pred požarom, za kar mora poskrbeti delodajalec. Določiti mora zaposlene, ki bodo usposabljanje opravljali, hkrati pa tudi vrsto in način le tega. Aktivna požarna zaščita se doseže tako, da se čim bolj zmanjša možnost nastanka požara, pravočasno odkrivanje le tega, obveščanje, varen umik ljudi, omejevanje širjenja ognja in učinkovito ter varno gašenje. Požarna varnost igra tako ključen pomen pri varnosti tako zaposlenih kot tudi morebitnih strank v objektu.

Požarni načrt za aktivno požarno zaščito

varnost pri deluPožarni red je zelo pomemben za aktivno požarno zaščito v objektu. Izdelati ga morajo vsi lastniki in uporabniki stavb, ki se uporabljajo bodisi za industrijske, poslovne ali stanovanjske objekte, saj tako določa zakonodaja o požarni varnosti. Požarni načrt tako zajema celotno organizacijo in ukrepe v primeru požara ter vsa navodila, ki narekujejo ravnanje zaposlenih in drugih prisotnih v primeru požara. Izdelani morajo biti za vse objekte, ki imajo oznako srednje ali višje požarne ogroženosti, načrti evakuacije pa so nujni pri vseh nastanitvenih objektih in objektih, kjer se skupno nahaja več kot 100 ljudi. Za popolno aktivno požarno zaščito se morajo izvajati redni pregledi in meritve strelovodnih naprav na objektih ter drugih naprav za požarno varnosti in jih po potrebi zamenjati. Vse naprave morajo biti varne in urejene po pravilih, ki jih določa zakonodaja o požarni varnosti. Redno je treba tudi čistiti prostore in poskrbeti, da se vnetljiv material ne kopiči na enem mestu.
Poskrbite za aktivno požarno zaščito v vašem objektu z našimi storitvami usposabljanja in priprave načrtov v skladu z zakonodajo.

PREBERITE VEČ