Ponudba
Pošlji povpraševanje

V vsakem objektu lahko najdemo določeno tveganje

Vsak projekt, ki se ga investitor loti, zanj, pa tudi za okolico, predstavlja določeno tveganje, ki se mu velja izogniti. Tveganja lahko pri projektiranju izvirajo tako iz notranje kot tudi iz zunanje sfere projekta. Če govorimo o zunanji sferi nevarnosti, govorimo o nevarnostih, ki jih imajo na projekt tretje osebe ali druge okoliščine kot je na primer vreme ali geološko delovanje zemlje, če pa govorimo o notranji sferi nevarnosti govorimo o nevarnostih, ki se pojavljajo v sklopu projektiranja samega – na primer napake projektanta ali napake v materialu.

Ne glede na to, iz katere sfere tveganje izvira, je dobro, da ga že v času projektiranja prepoznamo in ga tako skušamo izničiti, saj bomo tako zavarovali naš projekt že med gradnjo, poskrbeli pa bomo tudi za to, da bo projekt varen v času uporabe.

Hazop

Identifikacija nevarnosti pri projektiranju je danes relativno dostopna

Vsa tveganja se da dan danes že učinkovito preprečiti, saj v ta namen obstajajo številne študije oz. standardi, ki tveganja pri projektu občutno zmanjšujejo. Le eni izmed mnogih sta študiji HAZID in HAZOP, od katerih se študija HAZID uporabi v zgodnejši, študija HAZOP pa v kasnejši fazi graditve objekta.

Kaj je študija HAZOP in kdaj jo je najbolj priporočljivo izvesti?

HAZOP standard je preizkušena in strukturirana metoda, ki služi prepoznavanju nevarnosti pri projektiranju ali pri načrtovanih modifikacijah. Celostno prepoznavanje tveganj je namreč temelj za učinkovito omejevanje nevarnosti, ki projektu pretijo. Če nevarnost spregledamo lahko le-ta namreč ogrozi projekt, ki je v gradnji. Učinkovita študija HAZOP zagotavlja najtemeljitejše preglede načrtov in preverja varnost, okolje, delovanje in vzdrževanje. HAZOP zagotavlja, da:

  • prepoznamo možna odstopanja od izbranega načrta in jih popravimo;
  • razkrijemo nevarnosti v postopkih in opremi HSE;
  • lahko načrtujemo dejanja za nujne procesne ali merilne izboljšave;
  • so rezultati v primerni obliki za predstavitev vodstvu in drugim zainteresiranim.

Projektiranje

Preverite pomoč pri projektiranju

Izvedbo standarda HAZOP svojim strankam ponujamo tudi v Bureau Veritas

Z izvedbo študije HAZOP se ukvarjamo tudi v Bureau Veritas, kjer bomo s to metodo v okviru izbranega teama natančno pregledali postopek in projektantske načrte za nove ali obstoječe objekte in tako ocenili možnost nevarnosti v primeru delovanja zunaj določene funkcije ali odpovedi posameznih delov opreme in posledičnih učinkov na objekt v celoti. V Bureau Veritas verjamemo, da je HAZOP metoda ključna pri izvedbi številnih industrijskih projektov, zato izvedbo študije ponujamo v vseh fazah gradnje projekta. Pogosto prevzamemo tudi celotno odgovornost za dokumentiranje in poročanje o študiji HAZOP, tako da je administrativno breme za projektanta in odjemalca minimalno. Izvedbo študije HAZOP vodi izkušen koordinator. Za različne projekte vključuje osrednja skupina osebje iz različnih tehničnih področji, kot so na primer razvojni inženirji, tehnologi, procesni in varnostni inženirji, ali vzdrževalci.

V pisarni Bureau Veritas smo vodili študijo HAZOP po številnih projektih po vsem svetu in se zato na tem področju odlično znajdemo, poleg tega pa se lahko pohvalimo še z bogatimi izkušnjami s tega področja. Naše osebje je izkušeno in različna področja, iz katerih tveganja lahko izhajajo odlično poznajo.

Več o tveganjih pri projektu

Koliko časa potrebujemo za izvedbo študije HAZOP?

Veliko ljudi pa se pred samo izvedbo HAZOP metode vpraša tudi, kako dolgo izvedba te študije dejansko traja. Vse je sicer odvisno od velikosti projekta, vendar lahko trdimo, da za manjše projekte porabimo zgolj nekaj ur, če pa gre za kompleksnejše enote pa lahko izvedba HAZOP traja tudi več tednov. Pri izvedbi študije vam lahko svetujemo tudi glede zakonodajnih zahtev in dobrih praks glede skladnosti v večini delov sveta. V primeru dodatnih vprašanj smo dosegljivi na 01 4757 667 ali 01 4757 649, kjer vam bomo z veseljem bomo odgovorili na vaša vprašanja.