Ponudba
Pošlji povpraševanje

Kako učinkovito preprečiti ali vsaj zmanjšati tveganja med gradnjo?

Tveganja so nekaj, s čimer se pri gradnji objekta stalno soočamo. Pa naj gre za tveganja v notranji ali zunanji sferi projekta, dobro je, da vsa izmed njih zmanjšamo in tako ne ogrožamo varnosti projekta v času gradnje kot tudi v času njegove kasnejše uporabe. Ko govorimo o tveganjih, ki izhajajo iz sfere projekta govorimo o različnih tehničnih in strokovnih napakah ali pa o napakah v materialu, če pa govorimo o tveganju, ki prihaja z zunanje sfere objekta pa govorimo na primer o slabih vremenskih razmerah ali napačni uporabi samega objekta.

Ne glede na vrsto napake, lahko le-te močno ogrožajo obstoj objekta ali celo njegov nastanek, pa tudi njegovo kasnejšo uporabo, zato si izvajalci prizadevajo za zmanjšanje tveganj s pomočjo različnih metod, ki so trenutno na trgu. Najprej je pomembno podati oceno tveganja in na njeni podlagi oblikovati načt, kako to tveganje minimizirati. To lahko storijo s pomočjo različnih ocen tveganja oz. študij. Dve najbolj popularni študiji v tem trenutku sta študija HAZID in HZAOP, pri čemer se HAZID uporabi v zgodnejši fazi objekta, HZAZOP pa v poznejši.

Hazid

HAZID študija bo podala učinkovito oceno tveganja

Študija HAZID je orodje za prepoznavanje nevarnosti, ki ga uporabimo v zgodnji fazi projekta, kakor hitro so na voljo diagrami poteka, osnutki energijskih in masnih bilanc ter načrti zemljišča in objekta. Za izvedbo študije HAZID potrebujemo natančne podatke o virih zunanje nevarnosti, recimo o obstoječi infrastrukturi, ki jo imamo na gradbišču, vremenskih vplivih, poleg tega pa potrebujemo tudi geotehnološke podatke. Metoda je orodje, ki omogoča načrtovanje, in deluje kot pomoč pri organizaciji izsledkov s področja varnosti in zdravja pri delu. S pomočjo metode HAZID bomo učinkovito zagotovili skladnost s predpisi na določenem področju, s tem pa bomo poskrbeli, da bo tveganje, s katerim se projekt sooča, kar se da majhno.

Katere so prednosti, ki jih izvedba HAZID tehnike prinaša?

Dobro izvedena študija HAZID bo v zgodnji fazi načrtovanja objekta jasno identificirala nevarnosti in varovala. Timski rezultati pomagajo zagotoviti da:

  • so potencialna odstopanja od namembnega načrta prepoznana in obvladovana;
  • se nevarnosti za HSE razkrijejo v zgodnji fazi projekta, preden nastanejo znatni stroški;
  • so nevarnosti zabeležene in upoštevane, da bi se jim lahko izognili, jih ublažili ali opozorili nanje pri nadaljnjih ukrepih zmanjševanja tveganja v času podrobnega načrtovanja;
  • lahko vodstvo in zakonodajni inšpektorati pravilno presojajo sprejete ukrepe;
  • se izognemo zamudam pri načrtovanju ali gradnji in prekoračitvam proračuna;
  • se pri naročanju in delovanju objektov izognemo prikritim nevarnostim.

Študijo HAZID lahki izvedemo tudi v podjetju Bureau Veritas

Obe študiji – HAZID in HAZOP – izvajamo tudi v podjetju Bureau Veritas, kjer bomo s svojo ekipo strokovnjakov poskrbeli za to, da bo tveganje na projektom minimizirano. V naši ekipi namreč verjamemo, da je prepoznavanje nevarnosti sestavni del študije o izvedljivosti in načrtovanja nevarnih objektov.

Z našim programskim orodjem za evidentiranje nevarnosti bomo poenostavili identifikacijo nevarnosti in omogočili oblikovanje ustreznega spiska identificiranih nevarnosti. Zavedati se moramo, da so poročila in ukrepi na osnovi presoj zagotovijo ustrezno obravnavo identificiranih nevarnosti ter časovno optimalno izvedbo projektov. Pri našem delu, ki vključuje strukturirano tehniko brainstorming-a običajno sodeluje tudi osebje investitorja, načrtovalca, inženiringa in projektnega ter izvedbenega vodenja.

Ocena tveganja

Preberite več o identifikaciji nevarnosti

Koliko časa potrebujemo za izvedbo HAZID metode?

Veliko ljudi pa se sprašuje tudi, koliko časa traja izvedba HAZID plana. Seveda je to popolnoma odvisno od velikosti projekta za katerega študijo izvajamo. Manj zahtevni projekti lahko trajajo zgolj nekaj ur, medtem, ko lahko zahtevnejši objekti pomenijo tudi več tednov dela. Zato je najpomembneje, da se pred izvedbo študije o njej natančno pogovorimo in določimo skupne roke za izvedbo ocena tveganja z izjavo o varnosti.

Preberite več o oceni tveganja