Ponudba
Pošlji povpraševanje

Kako se najenostavneje izogniti tveganjem med gradnjo objekta?

Med gradnjami objektov se tako investitor kot tudi izvajalci posameznih del soočajo z veliko potencialnimi tveganji, ki lahko ogrozijo tako objekt kot tudi okolje okrog gradnje. Vendar se z zaključkom gradnje ne končajo tudi tveganja, saj se lahko velikokrat zgodi, da do nezgode pride ob uporabi objekta, ko je le-ta že dokončan. Zavedati se je potrebno, da v izogib tveganjem dan danes obstaja veliko študij, ki proučijo morebitne nevarnosti, ki jih lahko tako eliminiramo. Prav tako moramo vedeti, da so stroški analize veliko manjši, kot so stroški, do katerih privede morebitna nezgoda. Dan danes je eden izmed najbolj uporabljanih standardov za preprečevanje tveganj v gradnji HAZID standard.

Kakšne so prednosti analize izvedene po HAZID standardu?

V izogib tveganj se pred samo gradnjo oz. v zgodnjih fazah gradnje navadno zahteva izvedba HAZID programa. Večina organov, ki so pristojni za izdajanje gradbenih in drugih dovoljenj, zahteva, da podjetja izvedejo študije nevarnosti za ugotavljanje nevarnosti za zdravje, varnost in okolje (HSEID) med načrtovanjem objektov, pa tudi pred gradnjo in med delovanjem. Korporacijske zahteve družbe prav tako zajemajo študije HAZID.

Študije nevarnosti, izvedene v kasnejši fazi projektiranja - kot so na primer študije nevarnosti in operativnosti (HAZOP), pogosto opredeljujejo varnostna in okoljska vprašanja, ki lahko povzročijo zamude pri projektih ali drage spremembe v načrtu. Zato se veliko investitorjev in izvajalcev odloča za izvedbo študije HAZID že med zgodnjim načrtovanjem, tako da se je nevarnost mogoče izogniti ali jo vsaj znatno zmanjšati.

HAZID program

Študija HAZID predstavlja orodje za identifikacijo nevarnosti, ki lahko potencialno ogrožajo zgodnje faze projekta. HAZID se lahko izvede takoj, ko so na voljo diagrami poteka procesa, osnutki toplotne in masne bilance ter razporedi načrtov. Seveda je za izvedbo HAZID potrebno poznati tudi vire zunanje potencialne nevarnosti, kot so obstoječa infrastruktura lokacije, vremenske in geotehnične razmere. Metoda je orodje, ki omogoča oblikovanje rezultatov HSE v projektu. Glavne ugotovitve in ocene tveganj za nevarnost pomagajo zagotavljati skladnost s HSE in so sestavni del registra tveganj za projekte, ki ga zahtevajo številni organi za izdajanje dovoljenj in korporacijski standardi.

Dobro izvedena študija HAZID bo v zgodnji fazi načrtovanja objekta jasno identificirala nevarnosti in varovala. Timski rezultati pomagajo zagotoviti da:

  • so potencialna odstopanja od namembnega načrta prepoznana in obvladovana;
  • se nevarnosti za HSE razkrijejo v zgodnji fazi projekta, preden nastanejo znatni stroški;
  • so nevarnosti zabeležene in upoštevane, da bi se jim lahko izognili, jih ublažili ali opozorili nanje pri nadaljnjih ukrepih zmanjševanja tveganja v času podrobnega načrtovanja;
  • lahko vodstvo in zakonodajni inšpektorati pravilno presojajo sprejete ukrepe;
  • se izognemo zamudam pri načrtovanju ali gradnji in prekoračitvam proračuna;
  • se pri naročanju in delovanju objektov izognemo prikritim nevarnostim.

Najpomembnejši izsledki in ocene nevarnosti tveganj pomagajo zagotoviti skladnost z zahtevami s področja varnosti in zdravja pri delu ter so del Registra tveganj, ki ga zahtevajo številni organi za izdajo dovoljenj.

NE VESTE KAKO IZPELJATI HAZID PROGRAM

Analizo s pomočjo HAZID norme izvajamo tudi v Bureau Veritas

V Bureau Veritas se s pomočjo strokovno usposobljenega osebja lahko pohvalimo z veliko pozitivno izvedenimi študijami po HAZID standardu. S pomočjo programa Excel bo študija HAZID izvedena še kvalitetnejše, rezultati pa bodo preglednejši ter uporabniku prijaznejši. Seveda je čas, ki ga za izvedbo študije potrebujemo, odvisen od tega, kako obsežen je projekt, vsekakor pa se pri podjetju Bureau Veritas držimo dogovorjenih rokov ter se stranki kar najbolj prilagodimo ter tako poskrbimo, da gradnja nemoteno teče po načrtih, hkrati pa objekt kar najbolje zavarujemo pred tveganji. V primeru dodatnih vprašanj smo vam na voljo tako po telefonu kot tudi po e-pošti, kjer vam bomo z veseljem odgovorili na vprašanja, ki se vam o planu HAZID še pojavljajo ter se vam tako pomagali pravilno odločiti.

plan po HAZID standardu